بینات وبلاگ قرآنی بینات دانلود مقالات قرآن و پژوهش های قرآنی و پاسخ پرسش ها از قرآن کریم http://noormag.mihanblog.com 2020-09-20T12:08:07+01:00 text/html 2013-02-08T00:50:13+01:00 noormag.mihanblog.com پویا امین زندگی به سبک یاهو! http://noormag.mihanblog.com/post/283 <h3><div style="text-align: center; line-height: 14px; font-size: 11px;"><font color="#330000"><b>مفهوم شناسی سبک زندگی<br></b></font></div></h3><h3><div style="text-align: center; line-height: 14px; font-size: 11px;"><font color="#330000"><b>نقدی بر چگونگی معرفی سبک زندگی در فضای مجازی<br></b></font></div></h3><div style="text-align: justify;padding: 0 40px 0 40px;"><font color="#333333"><font color="#333333">"سبک زندگی" <a href="http://noormag.mihanblog.com/post/259" target="_blank" title="سبک زندگی">اصطلاحی وارداتی</a> است که حدودا اوایل دهه هشتاد در ایران مورد استفاده قرار گرفت و در مقالات رشته های مختلف دانشگاهی نظیر پزشکی، جامعه شناسی و ... مورد پژوهش قرار گرفت. مفاهیمی یکسان در ارتباط با مقوله سبک زندگی وجود دارد که به دلیل وارداتی بودن اصطلاح، با اصطلاحات و عبارات متفاوتی بیان می شود. در این نوشتار علاوه بر تحلیلی مختصر بر سبک زندگی معرفی شده در رسانه ها، اصطلاحات مرتبط و البته مشابه با سبک زندگی به زبانی ساده تعریف خواهد شد.<br></font></font></div><div align="center"><img alt="سبک زندگی" src="http://1ghari.ir/images/stories/noormag/lifestyle.jpg" align="bottom" height="78px" width="396px"><br></div><font color="#333333"><font color="#330000"><b>زندگی به سبک یاهو !</b></font><br></font><div style="line-height:23px; text-align:justify;"><font color="#333333">همان طور که در پیش درآمد وب نوشت بیان شد، اصطلاح lifestyle در اوایل دهه هشتاد وارد ایران شد و </font><font color="#333333"><font color="#333333">در همان زمان بود که بحث سبک زندگی در کشورمان بیشتر در قالب کپی‌برداری و همچنین بومی سازی سبک غربی مطرح شد و به مرور مجلات و روزنامه‌ها، سایت‌ها و وبلاگ‌ها و شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای و تلویزیونی به آن پرداختند.&nbsp;</font> چندسالی است که مجلات و پرتال های پربازدید ایرانی، بخشی از پورتال را به سبک زندگی اختصاص داده اند و در آن بخش به موضوعاتی چون کار و زندگی، تناسب و زیبایی، روابط عاطفی، خانه و دکوراسیون، موفقیت و شادکامی، مد و لباس و آشپزی و ... می پردازند. نفس عمل بدون اشکال است اما مشکلی که به نظر می رسد به آن توجه نمی شود، این است که غالب مقالات این سایت ها ترجمه ی مقالات غربی درباره </font><a href="http://noormag.mihanblog.com/post/tag/%D8%B3%D8%A8%DA%A9%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C" target="_blank" title="سبک زندگی">سبک زندگی</a><font color="#333333"> است و این در حالی است که سبک زندگی غربی نه تنها هیچ گونه نسبتی با فرهنگ اسلامی ایرانی ما ندارد، بلکه در تضاد با آن است<sup>10</sup>. متاسفانه (در نگاه خوش بینانه) هدف اصلی این سایت ها مقدم بر فرهنگ سازی صحیح و اصولی، افزایش بازدید سایت خود و کسب درآمد بیشتر است. در واقع اهداف تجاری را مقدم بر اهداف فرهنگی دانسته و به فرهنگ بی توجه هستند.<sup>11</sup><br>به بیانی دیگر این پورتال ها مقلد سایت های بزرگی چون یاهو هستند و دقیقا همان عناوین و مقالات را کپی و ترجمه می کنند و <b>معمولا</b> بدون توجه به تناسب مقاله با فرهنگ ایرانی، آن را در سایت خود درج می کنند. نکته دیگری که علاوه بر سنخیت مفهوم مقاله با فرهنگ بومی باید به آن توجه داشت، نسبت کمّی مقالاتی با موضوعات مصرف گرایی و مد و تجمل با مفاهیم اصلی سبک زندگی است</font><a href="http://noormag.mihanblog.com/post/283" target="_blank" title="زندگی به سبک یاهو">؛</a><font color="#333333"> مفاهیمی چون تحکیم خانواده و عدم فردگرایی، عدم توجه بیش از حد به مادیات، تشویق به نداشتن تنوع طلبی شدید، تغذیه سالم و اصولی</font><a href="http://noormag.mihanblog.com/post/283" target="_blank" title="زندگی به سبک یاهو">،</a><font color="#333333"> بهداشت، ترویج اخلاقیات و ارزش های اسلامی و ارائه الگوهای اسلامی در رفتارها و برخوردهای روزمره. متاسفانه به نظر می رسد در حال حاضر این نسبت معکوس است و به جای آن که&nbsp; به مظاهر مدرنیته(مد و مصرف گرایی و تنوع طلبی افراطی و ...) کمتر پرداخته شود، مرکز توجه سایت های پربازدید ایرانی قرار می گیرد.<font color="#990000"><b><sup>12</sup></b></font><br><b>سوال اصلی این است که بخش سبک زندگی پورتال های پربازدید ایران در کیفیت و کمیت محتوا چه تفاوتی با همین بخش در سایت یاهو دارد؟<br>جالب اینجاست که <font color="#990000">بخش lifestyle سایت </font></b></font><b><a href="http://en-maktoob.entertainment.yahoo.com/lifestyle/" target="_blank" title="سبک زندگی">یاهو</a></b><font color="#333333"><b><font color="#990000"> فیلتر شده است!!</font></b><br><br></font><div style="text-align: justify; "><font color="#333333"> </font></div><font color="#333333"> </font><div style="text-align: justify; "><font color="#333333">&nbsp;</font><font color="#330000"><b>تفاوت فرهنگ، روش زندگی(way of life) و سبک زندگی(lifestyle)</b></font><br></div><b><font color="#333333">الف» فرهنگ:</font></b><font color="#333333"> فرهنگ معانی متعددی دارد و تعاریف فرهنگ را حدود 300 تعریف دانسته اند. فرهنگ كلیتی است تركیب یافته از خصوصیات متفاوت روحی، مادی، فكری و احساسی كه شاخصه یك جامعه یا گروه است. فرهنگ نه فقط هنرها و نوشتارها بلكه حالات زندگی، حقوق بنیادین انسان، نظام‌های ارزشی، سنت‌ها و باورها را در برمی گیرد. از طریق فرهنگ است كه ما ارزش‌ها را تشخیص می‌دهیم و انتخاب می‌كنیم. <sup>1</sup><br>لازم به ذکر است <b>فرهنگ اسلامی</b> سه عنصر دارد:<br>1. اصول دین(شناخت بینش‏ های انسانی یا هستی‏ شناسی)؛<br>2. عنصر دوم ارزش ها و خوب و بدهاست. احکام و اخلاقیات جزء این دسته اند.<br>3. <b>عنصر سوم شیوه های رفتاری خاص برخاسته از آن بینش ها و ارزش هاست</b><sup>3</sup>.<br>&nbsp;این سه، عناصر اصلی فرهنگ اسلامند؛ یعنی آن چه را باید به آن معتقد باشیم، خوب و بد و شیوه رفتار ما را مشخص می کند.<sup>2</sup><br><br><b>ب» way of life یا شیوه زندگی(برخی این واژه را سبک زندگی ترجمه می کنند!)</b><br>مفهومی عام و کلی است که هر گونه شیوه و اسلوب زندگی را در همه تمدن ها در بر می گیرد. می توان روش زندگی را </font><font color="#333333"><font color="#333333">مجموعه‌ای از هنجارها و اعتقادات معنا کنیم.<sup>4</sup></font><b><br>ج» lifestyle سبک زندگی(</b><b><b>برخی این واژه را </b>طرز زندگی تعبیر می کنند!)<sup>9</sup></b><br></font><font color="#333333">سبک زندگی به بخشی از فرهنگ اطلاق می‌شود که به رفتار ظاهری انسان(رفتار بیرونی) و همچنین به ظاهر انسان باز می‌گردد که قابل مدیریت است و در فرهنگ غربی رضایت فرد و مفید بودن آن مورد توجه است. </font><font color="#333333"><font color="#333333">در «سبک زندگی» به ظاهر رفتار</font></font><a href="http://noormag.mihanblog.com/post/283" target="_blank" title="زندگی به سبک یاهو">،</a><font color="#333333"><font color="#333333"> فُرم‌ها و قالب‌های بروز احساسات پرداخته می شود برای مثال </font></font><font color="#333333"><font color="#333333"><font color="#333333">اولین مرتبه‌هایی که از واژه «سبک» استفاده شده است در مورد سبک‌های هنری بوده است، آنجایی که می‌خواستند «فُرم» را از «محتوا» جدا کنند<sup>6</sup>.</font></font></font></div> text/html 2013-02-04T23:26:53+01:00 noormag.mihanblog.com پویا امین نعمت های بهشتی، صرفا لذت و هوس است؟ http://noormag.mihanblog.com/post/278 <div align="justify"><img style="padding: 7px 0px 1px 4px;" src="http://1ghari.ir/images/stories/noormag/janatt.jpg" alt="نعمت بهشت" align="right" border="0" height="117px" width="140px"><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 0);">»نعمت های بهشتی همانند لذت های دنیوی است؟</span><br><span style="margin-left:20px; "></span></div><div align="justify"><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51);"></span></div><div align="justify"><font color="#333333">چرا خداوند فقط نوید میوه و آسایش و شهوت داده است؟ چرا نوید چیزی بهتر مثل مطالعه، آزادی فکری، محیطی سالم و بدون شهوت را به انسان ها نداده است؟ آیا طبق <font color="#003300">توصیف قرآن بهشت</font> مکانی <font color="#990000">ناسالم و پر از هوس</font> است؟<br>چرا خداوند نویدهای بهتری از زنان بهشتی نداده است؟<br>بنابراین <font color="#003300">بهشت</font> صرفا مکانی برای <font color="#990000">تفریح و شادی</font> است؟<br>بهشتی كه در قران وعده داده شده(حوری و رود روان و..) برای عرب جاهل بود، یك اروپایی تمام این ها را دارد بهترش را هم دارد به او چه عرضه كنیم؟!</font><br></div><br><br><img style="padding: 13px 1px 1px 8px;" src="http://1ghari.ir/images/stories/noormag/chekideh.jpg" alt="بینات" align="right" border="0" height="83px" width="36px"><div style="line-height:21px; text-align:justify;"><font color="#330000"><b> </b></font><font color="#333333">شبهه فوق به دلیل عدم توجه به مجموع آیات قرآن درباره بهشت و کیفیت نعمت های آن است. بی تردید اگر مضمون قرآن تا این حد ساده انگارانه بود،&nbsp; اسلام 14 قرن باقی نمی ماند و جمعیت مسلمانان جهان روز به روز بیشتر نمی شد.<br>در این نوشتار ابتدا پاسخی مختصر و کافی به شبهه فوق داده می شود و در ادامه به تفصیل در باب نعمت های بهشتی بحث می شود:</font><br><font color="#330000"><b>نعمت های بهشتی صرفا لذات جسمانی نیست</b></font><br><font color="#333333">از نظر قرآن مجید معاد هم جنبه جسمانى دارد و هم جنبه روحانى، چرا که انسان در آن صحنه با جسم و روح حاضر مى شود، و طبعاً باید در هر دو جنبه غرق مواهب و برکات الهى گردد.<br>بنابراین در قرآن حکیم هم به نعمت های جسمانی اشاره شده و هم به نعمت های روحانی: </font><br><font color="#333333"><b>نعمت های جسمانی بهشت</b></font><br><font color="#333333">1. باغ هاى بهشتى، 2. سایه هاى لذّت بخش، 3. مساکن و قصور، 4. فرش ها و ارائک، 5. غذاها و ظرف ها، 6. شراب هاى طهور، 7. برترین شراب بهشتى، 8. ظروف و جام ها، 9. لباس ها و زینت ها، 10. همسران بهشتى، 11. خادمان و ساقیان، 12. پذیرایى کنندگان، 13. پیش پذیرایى، 14. نعمت هایى که به تصور نمى گنجد.<br>در هریک از نعمت ها آیات متعددى در قرآن مجید به چشم مى خورد.</font><br><font color="#333333"><b>نعمت های <font color="#003300">معنوی و روحانی</font> بهشت</b></font><br><font color="#333333">1. احترام مخصوص، 2. محیط صلح و صفا، 3. امنیت و زوال خوف، 4. دوستان موافق و رفیقان باوفا، 5. برخوردهاى مملو از محبت، 6. نشاط فوق العاده درون، 7. احساس خشنودى خدا، 8. نظر خدا به آنها و نظر آنها به خدا، 9. آنچه بخواهند به آنها مى دهند، 10. نعمت هائى که در تصوّر نمى گنجد!<br><br><font color="#330000"><b>- چرا در قرآن از نعمت های مادی، بیشتر یاد شده است؟</b></font><br><b>الف. نعمت های مادی دنیوی قابل فهم و لمس است: </b>نعمت های مادی برای عموم مردم ملموس تر و&nbsp; لذت بخش تر است. اما اصل نعمت های بهشتی، با توجه به اینکه روح به مراتب اعلا و اشرف از جسم است، نعمت هاى روحانى و معنوى بهشت است که به مراتب از نعمت هاى مادى و جسمانى برتر و والاتر و پرشکوه تر است<br>نعمت هاى جسمانى بهشت مانند نعمت هاى معنوى بسیار متنوع دل انگیز است و </font><b><font color="#333333">قرآن روى آن بسیار تکیه کرده است تا از این طریق توجه همه انسان ها را به</font><font color="#990000"> اعمال و صفات و فضائل که سرچشمه این مواهب است</font> <font color="#333333">جلب کند</font></b><font color="#333333"> (و مى دانیم نوع بشر بیش از آنچه به نعمت هاى روحانى مى اندیشد توجّه به مواهب جسمانى دارد).</font><font color="#333333"><b><br>در قرآن کریم فصل مهمى براى بیان نعمت هاى معنوى و لذات روحانى بهشت گشوده است که اگر از نظر گستردگى بیان در حدّ نعمت هاى مادى نیست ولى از نظر کیفیت و معناى، بسیار بر آن پیش مى گیرد.</b><br></font><font color="#333333"><b>ب. نعمت های جسمانی بهشتی یادشده در قرآن کنایه نیست:</b> آن ها که نعمت هاى بهشتى را همه معنوى و روحانى مى پندارند و آیاتى که دلالت بر نعمت هاى جسمانى مى کند همه را به زبان کنایه فرض مى کنند، در حقیقت از این نکته غافلند که انحصار نعمت هاى بهشتى به نعمت هاى روحانى مفهومش نفى معاد جسمانى است که برخلاف صریح آیات قرآن است. و اصولا «جسم» و «روح» دو همزاد به هم پیوسته اند، همان گونه که در این جهان جدا از یکدیگر نمى توانستند به تکامل ادامه دهند، در آن جهان نیز براى بهره گیرى از مواهب الهى جدا از یکدیگر نمى توانند باشند.<br><b>ج. کیفیت نعمت های روحانی در بهشت:</b> آنجا که مواهب روحانی معمولا در وصف نمى گنجد، و دیدنى است (دیدن با چشم دل) نه گفتن و نه شنیدنى، لذا در آیات قرآن غالباً اشارات سر بسته اى به این بخش از نعمت هاى بهشتى مى بینیم جز در مواردى که قابل شرح و بیان بوده که در آنجا قرآن به شرح و بیان آنها پرداخته است:<br>ما گاهى نمونه هاى بسیار کمرنگ این مطلب را در این دنیا تجربه کرده ایم که وقتى حالى براى عبادت و خلوقت با پروردگار دست دهد و انسان غرق مناجات با قاضى الحاجات گردد، دنیا و آنچه در آن است به فراموشى بسپرد و در لحظات کوتاهى محو جمال بى مثال او شود مخصوصاً اگر این امر در مراکز حساسى همچون جوار خانه کعبه، یا در عرفات و مشعر و امثال آن از مراکز خاص عبادت باشد، آن چنان نشاط و لذت به انسان دست مى دهد که با هیچ قلم و بیانى قابل شرح و تقریر نیست.<br>فکر کنید اگر این حالت هزاران هزار بار قوى تر و ساعت ها و شب ها و روزها و ماه ها و سال ها ادامه پیدا کند، چگونه خواهد بود؟ به خصوص اینکه در بهشت عوالم غفلت و بیخبرى از خداوند، و گرفتارى هایى که حضور قلب را بر هم مى زند وجود ندارد، و حجاب ها و موانع معرفت از مقابل دیدگان دل کنار رفته، درک و دید انسان به مراتب قوى تر مى گردد، و از وسوسه هاى شیطانى که همیشه مزاحم رهروان این راه است مطلقاً خبرى نیست.<br>آن گاه مى توان تصور کرد که در آنجا چه خبر است؟ چه غوغایى از نعمت هاى معنوى برپاست؟ و چه جذبه هاى نیرومندى روح را به جوار قرب حق مى کشد، او را در انوار ذاتش مستغرق مى سازد، و از خویشتن خویش غافل مى کند و کارش به جایى مى رسد که جز او نمى بیند، و جز او نمى خواهد.<br><br><font color="#330000"><b>- بهشت صرفا مکانی برای تفریح و شادی و ناسالم و پر از هوس است؟</b></font><br>«در بهشت آنچه دل مى&nbsp;خواهد و چشم از آن لذت مى&nbsp;برد موجود است» (زخرف 71).<br>جمله اوّل اشاره به تمام لذات مادى، و جمله دوّم اشاره به لذات روحانى و معنوى است، یعنى نگاه کردن با چشم دل به جمال بى&nbsp;مثال پروردگار و شهود باطنى صفات جمالى و جلالى حق که یک لحظه آن به تمام نعمت&nbsp;هاى مادى بهشت مى&nbsp;ارزد.<br>پیداست که در آن محیط پاک، تقاضاى روح و نفس بهشتیان چیزى جز پاکى&nbsp;ها و لذاتى که در شأن یک انسان پاک است نخواهد بود و بنابراین عمومیت آیه هیچ استثنایى ندارد، و نیازى به توجیهات این و آن نیست که آیا این آیه شامل تقاضاى نامطلوب نفس نیز مى&nbsp;شود؟!</font><br></div> text/html 2013-01-08T23:02:46+01:00 noormag.mihanblog.com پویا امین دروغ "محمد رسول الله" http://noormag.mihanblog.com/post/273 <div style="line-height: 22px; ">در برخی روایات تاریخی نقل شده است که <font color="#006600">پیامبر اسلام </font>در جنگ بدر آب را بر روی مشرکان قریش بستند<sup>1</sup>. این روایت در فیلم سینمایی "محمد رسول الله"(The Message)به تصویر کشیده شده است. البته در این فیلم روایات شبهه ناک متعددی مطرح شده است.<br>همچنین در تاریخ آمده است که امام علی (ع) در قتل عثمان، مانع از دسترسی وی به آب شدند.<br>در جریان <font color="#990000">کربلا</font>،&nbsp; ابن زیاد به عمر بن سعد نامه نوشته است كه از <font color="#990000">حسین(ع) و یاران</font> او آب را باز گیرد و نباید یك جرعه آب بنوشد، هم چنان كه این كار را نسبت به عثمان بن عفان پرهیزكار انجام دادند<sup>2</sup>.<br><br></div><div style="text-align: center; line-height: 22px; ">بنابراین این شبهه مطرح است که چرا بستن آب در کربلا بر امام حسین (ع) تقبیح می شود؟<br>&nbsp;آیا یزیدیان به شیوه پیامبر عمل نکردند؟ <br>آیا یزیدیان انتقام بستن آب بر عثمان را از فرزند علی (ع) نگرفتند؟<br>در کلیپ زیر این مساله مورد بررسی قرار گرفته است...<br><div align="center">&nbsp;[http://www.aparat.com/v/3dJ0E]<br></div></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.aparat.com/v/3dJ0E" target="_blank" title="بستن آب در جنگ بدر">اگر کلیپ اجرا نمی شود، <span style="text-decoration: underline; ">اینجا</span> کلیک کنید</a><br></div><br>-- -- --<br>ساخت کلیپ از <a href="http://noormag.mihanblog.com/" target="_blank" title="بستن آب در جنگ بدر">بینات</a>. <br>بازنشر در <a href="http://72sarmashgh.mihanblog.com/" target="_blank" title="بستن آب در جنگ بدر">سرمشق زندگی</a>.<br>-- -- --<br>پانوشت:<br>1. المغازی، بیروت، مؤسسة للاعلمی للمطبوعات، چاپ سوم، 1409، ج1، ‌ص 53 ـ 54.<br>2. طبرى، محمد بن جریر، همان، ج 7، 301. text/html 2013-01-07T23:03:39+01:00 noormag.mihanblog.com پویا امین قرآن، مبنای پژوهش http://noormag.mihanblog.com/post/271 <img style="padding: 4px 2px 1px 7px;" src="http://1ghari.ir/images/stories/noormag/quran_edu.gif" alt="پژوهش بر مبنای قرآن" align="right" border="0" height="201px" width="201px"><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 0);">» قرآن، مبنای پژوهش؛ آرزویی دیرینه</span><div align="justify"><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51);"></span></div><div style="text-align: justify;LINE-HEIGHT: 22px;"><font color="#333333">زمانی که دانشجوی مهندسی کشاورزی بودم، به طور اتفاقی به شریفه ای از کلام وحی برخوردم که به یک روش کشت پیشرفته اشاره کرده است که این روش کمتر از یک سده است که توسط علم معرفی شده است. <br>شگفت انگیز بود که شریفه ی چهارم سوره رعد به زیبایی و با ظرافت در مورد کشت مخلوط گیاهان (جنگل زراعی) و اثرات این دو بر روی یکدیگر سخن گفته است.<br>این موضوع مرا عمیقا به فکر واداشت که چرا علوم تجربی به طور کلی علوم آکادمیک در ایران اسلامی، </font><font color="#333333"><font color="#333333"> در جهت اثبات آن چه توسط قرآن ناطق و صامت تبیین شده </font>تلاشی نداشته اند؟ چرا تفکر حاکم بر دانشگاه های ایران این نیست که سوژه تحقیق خود را در قرآن و حدیث بیابند؟<br></font></div> text/html 2012-12-20T23:06:06+01:00 noormag.mihanblog.com پویا امین فقط قرآن معتبره، نه روایت و تفسیر و عالم دینی! http://noormag.mihanblog.com/post/270 <h3><div style="text-align: center; line-height: 10px; font-size: 11px;"><font color="#330000"><b>روش مطالعه و فهم کتاب زندگی</b></font></div></h3><h3><div style="text-align: center; line-height: 10px; font-size: 11px;"><font color="#330000"><b>عملی شدن شعار "قرآن، کتاب زندگی" تجلی آن در سبک زندگی است</b></font></div></h3><div style="text-align: center;"><div style="text-align: justify;padding: 0 40px 0 40px;"><br><font color="#333333">در دوران دانشجویی معمولا پایه بحث ها، بخصوص از نوع مذهبی اش بودم. یکی از نکاتی که معمولا به آن برمی خوردم این بود که برخی معتقد بودند <font color="#330000">فقط قرآن می تواند در زندگی و تصمیمات ما مؤثر باشد و هیچ نظیر حدیث، تفسیر، عالم دینی، احکام شرعی را قبول نداشتند جز قرآن</font>؛ البته برخی دوستان نیز برخی از موارد فوق را قبول داشتند و برخی را نه(نگاه گزینشی). وقتی از آن ها سوال می کردم بر اساس چه تفکری زندگی می کنید؟ اساس تصمیم گیری شما در زندگی چیست؟ احکام اسلامی را که در قرآن هم به آن اشاره شده مثل نماز را چگونه انجام می دهید؟ تکلیف آیاتی که متوجه نمی شوید چیست؟ این افراد تنها 2 پاسخ به سوالات عدیده ی من داشتند: 1. سکوت(نشانه پاسخ نداشتن برای سوالات مطروحه). 2.فهم قرآن با منطق و عقل خود<sup>1</sup>: این پاسخ چندین اشکال دارد؛ اشکال عمده آن این است که بسیاری از مسائل را منطق آدمی پاسخگو نیست مثل آیات الاحکام که احکامی مثل نماز و زکات و .. را بیان کرده اما به جزییات آن ها اشاره ای نکرده و همچنین برخی آیات را نمی توان درک کرد که قطعا به حدیث معصوم که قرآن ناطق است و یا تحلیل کارشناس نیازمندیم. <b>اشکال دیگر این است که اگر در تمام مسائل بر اساس منطق تصمیم بگیریم، اساسا تفاوت یک مسلمان با یک لائیک یا ماتریالیست که بر اساس عقل ایسم ساخته چیست؟</b><br>در این نوشتار چگونگی مطالعه قرآن و برداشت از آن جهت کاربرد آن در زندگی بررسی می شود و روشی کارامد جهت تبدیل شعار قرآن، کتاب زندگی به عمل پیشنهاد می شود.</font></div></div><br><br><img src="http://1ghari.ir/images/stories/noormag/episode1.jpg" alt="روش مطالعه قرآن" align="right" border="0"><div style="text-align: justify;LINE-HEIGHT: 23px;FONT-SIZE: 11px;">1. باید به تلاوت قرآن اهتمام داشت. فقط مطالعه ی تفسیر کافی نیست. <font color="#330000">قرآن را در همه حال مطالعه کنید حتی اگر مفسر آن باشید و به آن عمل کنید باید قرآن را تلاوت کنید</font><sup>(شریفه 19 سوره مزمل)</sup> ممکن است فهمیدن الفاظ قرآن برای غیر عرب زبان ها شاید مشکل به نظر برسد اما این دلیل بر نخواندن قرآن نمی شود. چرا که در آیات و روایات حتی نگاه کردن به قرآن هم دارای آثاری است. <br>2. <font color="#330000"><b>عملی شدن شعار "قرآن، کتاب زندگی"</b> <b>تجلی آن در سبک زندگی است</b> و مقدم بر آن باید مفهوم قرآن را دانست.</font><br>ممکن است پیش از این و یا با مطالعه این مقاله انگیزه ورود موثر قرآن به زندگی خود را پیدا کرده باشید. اما چیزی که برای تحقق و تداوم این هدف بسیار مهم است انتخاب شیوه صحیح مطالعه قرآن است تا جذابیت مطالعه حفظ شود و انگیزه های اولیه سست نشود.<br>2. ابتدایی‌ترین روش مطالعه قرآن، تلاوت آن به همراه ترجمه و سپس تدبر در آن است.<br>3. برای تفکر صحیح در قرآن و جلوگیری از بیراهه رفتن، بی تردید نیازمند مطالعه تفسیر آیات هستیم.<br></div><font color="#330000"><b>بهترین روش مطالعه قرآن، مطالعه موضوعی تفسیر قرآن است.</b> </font>همانگونه که سایر كتاب ها را هم یکجا نمی خوانید.<br><div style="text-align: justify;LINE-HEIGHT: 23px;FONT-SIZE: 11px;">برای استفاده بهتر از قرآن، بهتر است هر فردی با توجه به علایق خود، تحقیق خویش در تفاسیر قرآن را بر آیاتی متمرکز کند که موضوع آن برایش جذابیت دارد. قرآن همانند یک رمان نیست که لازم باشد از ابتدای آن آغاز کرده و به ترتیب ادامه دهیم، بلکه در هر قسمت آن نکات فراوانی وجود دارد.&nbsp; اگر انسان در سیر مطالعاتی خود در هر زمینه ای بدون در نظر داشتن خواسته ها و علایق خود و تنها با ترتیب موجود در کتاب پیش رود، شاید انگیزه های اولیه او سست شود.<br></div><font color="#330000"><b>چگونگی مطالعه موضوعی:</b>&nbsp;</font><br><div style="text-align: justify;LINE-HEIGHT: 23px;FONT-SIZE: 11px;">&nbsp;ابتدا باید با کمک کتاب هایی که آیات قرآن را بر حسب موضوع فهرست بندی کرده اند(مثل المعجم یا تفاسیر موضوعی یا کتب فهرست بندی موضوعی قرآن و ...)، آیات مرتبط با موضوع مورد علاقه را مشخص کرده و سپس تفسیر همان آیات را مطالعه کنید. در این صورت این مطالعه با تمرکز بیشتری انجام شده و در زندگی عملیاتی می شود و همچنین بهتر در ذهن فرد باقی خواهد ماند. <br>کدام ترجمه ساده و روان تر است؟ ترجمه آیة الله مکارم شیرازی و دکتر فولادوند روان تر به نظر می رسند؛ هر چند که ترجمه های زیادی برای قرآن شده است و دقیقا نمی توان گفت که کدام ترجمه از دیگری بهتر است.<br>اما چه تفسیری را بخوانیم؟<br>روش1.در ابتدای راه تفسیر نور بسیار مناسب است چرا که کوتاه و گزیده گویی را مد نظر قرار داده است. تفسیر نمونه از تفاسیری با سطح متوسط تلقی می شود و می توان پس از تفسیر نور به آن و یا برگزیده تفسیرنمونه پرداخت. از تفاسیر سطح بالاتر می توان تفسیر المیزان و تفسیر تسنیم را برشمرد که برای کسانی که در ابتدای راه هستند توصیه نمی شود.[ <a href="http://makarem.ir/websites/farsi/compilation/?itg=12" target="_blank" title="دانلود تفسیر مکارم شیرازی">برگزیده تفسیر نمونه را در اینجا</a> و<a href="http://qaraati.ir/show.php?page=tafsir" target="_blank" title="تفسیر نور"> تفسیر نور را در اینجا</a> و <a href="http://noormag.mihanblog.com/extrapage/tafsirmp3" target="_blank" title="دانلود تفسیر صوتی">دانلود تفسیر صوتی قرآن را در اینجا</a> ببینید... ]<br>روش2. برای مطالعه و فهم محور اصلی قرآن کریم، "مجمع البیان" بسیار آسان به تفسیر پرداخته و در اوایل تفسیر به مفهوم اصلی آیه و در پایان نکات حاشیه ی آیه را متذکر شده است.<br>روش3. برخی به صورت تطبیقی تفاسیر را مطالعه می کنند یعنی همزمان در یک موضوع چند تفسیر را مطالعه و مقایسه می کنند.<br>سایر روش ها: روش های دیگری نیز وجود دارد اما برای افرادی که مبتدی هستند و یا زمان کمتری دارند روش اول ارجح است. همچنین در مطالعه تفسیر می توان از تفاسیر موضوعی استفاده کرد.<br><br>لازم به ذکر است یکی از روش های موضوعی روش مطالعه ی قصص قرآن است . مطالعه ی قصص قرآن یک سری ویژگی هایی دارد که شاید منحصر به فرد است و چون متشکل از قصه هاست جذابیت دارد و به همین دلیل فهم آسان تری دارد.<br><br>نکته قابل توجه اینکه یکی از روش های انس با قرآن این است که آیات را تک به تک بخوانیم و پیش برویم و آنها را از هم جدا نکنیم چون اگر آیات شریفه از هم جدا شوند ما در پایان مطالعه نمی توانیم از عملکردمان نتیجه بگیریم. در خواندن قرآن و تأمّل در آیات هر زمانی که مفهوم آیه را فهمیدید ، به آیات بعد بپردازید. ما در قدم اول هدفمان این است که با اجمال مفهوم آیات آشنا شویم چون اگر به تفسیر آیات در گام اول بپردازیم دچار کم فهمی و عدم درک صحیح مفاهیم می شویم.<br></div><br><div style="text-align: center;LINE-HEIGHT: 23px;FONT-SIZE: 11px;"><font color="#330000"><b>در اپیزود اول به صورت خلاصه مفاهیم نوشتار پیش رو، بیان شد؛ در ادامه مطلب (اپیزود دوم) می توانید ضرورت تفسیر قرآن و چگونگی تدبر در آن را به صورت تفصیلی و همراه با مستندات و منابع استدلال مشاهده بفرمایید ...</b></font></div> text/html 2012-12-05T04:27:42+01:00 noormag.mihanblog.com پویا امین قرآن، تولید ملی، فضای مجازی http://noormag.mihanblog.com/post/266 <img style="PADDING-BOTTOM: 1px; PADDING-LEFT: 2px; PADDING-RIGHT: 5px; PADDING-TOP: 4px;" src="http://1ghari.ir/images/stories/noormag/tolide-melli.jpg" alt="تولید ملی" align="left" border="0"> <div style="text-align: justify; line-height: 19px; font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51);">سال 1391، هدف تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را دنبال می کند. در قرآن کریم بارها به مساله استقلال سیاسی، اقتصادی و ...، همچنین به ضرورت و اهمیت کار و تلاش اشاره شده است. بنابراین شعار سال 91 شعار 14 قرن اسلام است و به برخی از اهداف اسلامی تحقق می بخشد. پر واضح است که فرهنگ و تفکر زمینه ساز عملی شدن آرمان هاست. فضای مجازی در عصر حاضر یکی از مهم ترین عناصر تبادل آرا و افکار است؛ ضمن اینکه در فضای مجازی فعالیت های علمی، اقتصادی و ... گسترده ای صورت می پذیرد. در نتیجه یکی از بسترهایی که در سال تولید ملی باید مورد توجه قرار گیرد، تولید محتوا و عملکرد مناسب در راستای تحقق هدف تولیذ ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است که برای این منظور لازم است راهکارهایی در عرصه های علمی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی هنری پیش بینی شود.<br></div><br> text/html 2012-11-21T06:57:59+01:00 noormag.mihanblog.com پویا امین درمان نا امیدی و افسردگی http://noormag.mihanblog.com/post/272 <img style="PADDING-BOTTOM: 1px; PADDING-LEFT: 7px; PADDING-RIGHT: 2px; PADDING-TOP: 4px" alt="امید" src="http://1ghari.ir/images/stories/noormag/omid.jpg" align="right" height="201px" width="201px"><span style="COLOR: rgb(51,0,0); FONT-WEIGHT: bold;"><font color="#330000">» اشاره: نا امیدی نسبت به آینده <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در تفکر اسلامی جای ندارد<br><br></font></span> <div style="text-align: justify;LINE-HEIGHT: 20px;"><font color="#333333">ناامیدی، افسردگی، احساس درماندگی و از این دست احساسات پدیده هایی است که در دنیای مدرن امروز، گسترش یافته اند. سبک زندگی مدرن و فاصله گرفتن از اصول و ارزش های مذهبی رابطه ی مستقیمی با ابتلای انسان به این مشکلات روحی-روانی دارد. همان طور که حافظ سال ها پیش گفته بود که: «از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت/عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی»<sup>1</sup>. تمسک به قرآن و حدیث، درمان قطعی و همیشگی نا امیدی است و انسان را از نا امیدی بیمه می کند. نوشتن این مقاله بر خودم بسیار تاثیرگذار بود و کاری را که به خاطر امید نداشتن به آینده نمی خواستم انجام دهم با امید آغاز کردم. مطالعه این وب نوشت را به شما نیز توصیه می کنم.</font> </div> text/html 2012-11-20T18:32:13+01:00 noormag.mihanblog.com پویا امین تمسخر و استهزاء از دیدگاه قرآن مجید http://noormag.mihanblog.com/post/276 <img style="padding: 4px 5px 3px 6px; " src="http://1ghari.ir/images/stories/noormag/tamaskhor.jpg" alt="مسخره کردن پیامبر" align="right" border="0" height="150px" width="201px"><b><span style=" color: rgb(51, 0, 0); ">» تمسخر و استهزاء از منظر قرآن | قسمت سوم</span></b><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><span style="font-weight: bold;"><br></span><br></span><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51); ">- مفهوم شناسی استهزاء</span><br><div style="text-align: justify; "><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51); ">- استهزاء در قرآن</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51); "><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51); ">- حكم استهزاء</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51); "><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51); ">- انگیزه و ریشه های تمسخر</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51); "><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51); ">- آثار و پیامدهای تمسخر</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51); "><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51); ">- راهکارهای مواجهه با تمسخر</span><br><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><b>چهار عنوان اول در </b></span><a href="http://noormag.mihanblog.com/post/tag/%D8%AA%D9%85%D8%B3%D8%AE%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86" target="_blank" title="به گرفتن سخره پیامبر">قسمت های پیشین</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><b> بیان شد. حال:<br></b><br></span><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br>» در ادامه مطلب خواهید دید:</span><div style="line-height:22px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- آثار و پیامدهای تمسخر و استهزاء از دیدگاه قرآن خروج از دایره ایمان، فراموشی خداوند، هلاکت در دنیا، حبط اعمال و مورد استهزاء واقع شدن در آخرت است.<br><br>- راهکارهای مواجهه با تمسخر دیگران از منظر قرآن صبر و یاد خداوند، پند دادن تمسخر کننده، پرهیز از همنشینی با تمسخرکنندگان، خودداری از دوستی با تمسخر کننده، مقابله به مثل با دشمنان خدا.<br><br><font color="#330000">-نکات قابل توجه:</font></span><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(153, 0, 0);"><br><font color="#330000">0- </font></span></span><font color="#330000">سخن حقّ و منطقى، هرگز بى‏ مخالف نیست. | حجر،94-96</font><br><font color="#333333"><span id="C164_LblContent" class="Content">1- </span>اگر حكمت كارى (به خصوص كار انبیا) را نفهمیدیم، آن را مسخره نكنیم. </font><br><font color="#330000">2 - دشمنى كه منطق و برهان ندارد، دست به مسخره و استهزاى مؤمنان مى‏ زند. </font><br><font color="#333333">3- به خاطر فشار وحرف مردم، از اصلاحات و زمینه‏ سازى براى آیندگان غفلت نكنیم.</font><font color="#330000"><br>4- غیرت و تعصّب دینى خود نسبت به مقدّسات را به دشمنان نشان دهید. | هود،38</font><font color="#333333"><br>5</font> <font color="#333333">- اعراض از بدى‏ ها ومبارزه‏ ى منفى با زشتكاران، یكى از شیوه ‏هاى نهى از منكر است. </font><br> <font color="#333333">6-</font> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">توجّه و گوش دادن به سخنان باطل <font color="#330000">(و دیدن و خواندن كتب و برنامه‏ هاى گمراه‏ كننده) نكوهیده است.</font></span><font color="#330000"> </font><span style="color: rgb(51, 51, 51);">البتّه در مواردى كه براى آگاهى و ردّ و پاسخ دادن توسط اهل فن باشد، منعى ندارد. </span><br><font color="#333333">7-</font> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">به جاى هضم شدن در جامعه، یا گروه و مجلس ناپسند، وضع آن را تغییر دهید.</span><br><font color="#333333">8-</font> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">اعلام برائت ومحكوم كردن لفظى كافى نیست، باید به شكلى برخورد كرد. </span><br><font color="#330000">9- در برابر استهزاى دشمنان خود را نبازیم، بلكه عكس ‏العمل نشان دهیم. | هود،38</font><br> <font color="#333333">10-</font> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">مجالست با ظالمان نارواست، پس پرهیز كنیم.</span><span id="C164_LblContent" class="Content"><br><font color="#333333">11-</font> </span> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">اگر این ها تو را مسخره مى‏ كنند نگران و دل ‏آزرده مباش، زیرا اینها حرمت خدا را هم نگاه نداشته‏ اند.</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> «یجعلون مع اللَّه الهاً اخر»</span><br>&nbsp;<font color="#333333">12-</font> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">كسانى كه به سراغ غیر خدا مى‏ روند، به اشتباه خود پى‏ خواهند برد. </span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">| حجر،96</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);"></span><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span><div style="text-align: center;"><span id="C164_LblContent" class="Content"><br></span><span style="color: rgb(51, 0, 0);">«اى كسانى كه ایمان آورده‏ اید! از كسانى كه دین شما را به مسخره و بازى مى‏ گیرند، آنان كه پیش از شما كتاب (آسمانى) داده شده‏ اند و(نیز) كفّار را ولىّ خود نگیرید و از خدا بپرهیزید، اگر ایمان دارید.»مائده/57</span><br><span id="C164_LblContent" class="Content"><span style="font-weight: bold; "></span></span></div><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51); "></span></div></div> text/html 2012-11-12T19:15:01+01:00 noormag.mihanblog.com پویا امین هیچ پیامبرى نیامد مگر آنكه تمسخر شد! http://noormag.mihanblog.com/post/277 <img style="padding: 12px 5px 5px 5px; " src="http://1ghari.ir/images/stories/noormag/quran_bayanat.jpg" alt="بینات" align="right" border="0" height="201px" width="201px"><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 0);">» استهزاى انبیاء، <br>شیوه دائمى كفّار در طول تاریخ بوده است.</span><br><br><div align="justify"><font color="#333333"><b>چندسالی است</b></font><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51);"> پروژه توهین به بزرگان دین و تمسخر مقدسات اسلام توسط معاندان اسلام و مسلمین کلید خورده است.</span><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51);"></span><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51);">با مطالعه قرآن و تاریخ در می یابیم که این تکنیک دشمن، کار جدیدی نیست.</span><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51);"></span><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51);">هدف دشمن عادی سازی توهین به مقدسات است و از بین بردن تقدس آن ها در اذهان مردم. در نتیجه سکوت در مقابل توهین دشمن نشانگر عادی شدن توهین است بنابراین ان شاءالله با آرامش و اطمینان قلب کسب شده از قرآن، به مبارزه و اعلان بیزاری از دشمن خواهیم پرداخت.</span><br><br><br><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51);"></span></div><table style="border: 2px solid rgb(51, 0, 0); border-collapse: collapse; color: rgb(51, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px; width: 439px; text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto; height: 100px; " cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(51, 0, 0); border-collapse: collapse; "><div style="text-align: right; "><div style="text-align: center; "><span style="font-weight: bold;">یَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا یَأْتِیهِم مِّن رَّسُولٍ إلَّا كَانُواْ بِهِ یَسْتَهْزِءُونَ</span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51); "></div><div style="text-align: center; "><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51); ">&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;">اى دریغ بر بندگان! كه هیچ پیامبرى بر آنان نیامد مگر آن كه او را به استهزا گرفتند.</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51); "></span> </div></div> </td></tr></tbody></table><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51);">پیام های تفسیری شریفه 30 سوره یس</span><br><br>1- انسانى كه با موضع ‏گیرى حقّ، مى‏تواند فریادگر حقّ باشد و با پیروى از انبیا سعادتمند شود، «جعلنى من المكرمین» چگونه با لجاجت خود را مورد قهر قرار مى‏دهد؟ «یا حسرة...»<br><br>&nbsp;2- لجاجت، كور كردن زمینه‏ هاى رشد و قرب و مقدّمه‏ ى حسرت‏ هاست. «یا حسرةً»<br><br>&nbsp;3- آگاهى از حوادث تلخ تاریخ، انسان را بیمه مى‏ كند. «یا حسرة... ما یأتیهم»<br><br>&nbsp;4- استهزاى انبیا، شیوه دائمى كفّار در طول تاریخ بوده است. «كانوا به یستهزؤون»<br><br>&nbsp;5 - تمام انبیا مورد استهزا قرار گرفتند. «من رسولٍ» (پس مبلّغان دینى در انتظار زخم زبان دیگران باشند.)[1]<br><br><b>- چه سودى در این دریغ و افسوسى است كه بى‏ پاسخ است؟ </b><br><div style="line-height:22px;">باید گفت كه سود آن این است كه این دریغ و افسوس دروازه آگاهى و سرآغاز به وجود آمدن و بیدارى است؛ از این رو هنگامى كه شما به مخاطب خویش مى‏ گویى: «من از عملكرد تو در شگفتم»، بدین وسیله احساس خود را به او ترسیم نموده ‏اى، و نیز زمانى كه به دیگرى مى‏ گویى: «اى شگفت از گفتار و كردار تو!»، این اظهار شگفتى در مقام نكوهش باشد و یا تشویق و ترغیب، هم بر شنونده و هم بر دیگران بسیار سودبخش است.<br> از همین دیدگاه است كه در قرآن نیز این شیوه از هشدار و نكوهش در چهره ‏هاى گوناگونى به كار رفته است؛ گاه در قالب: یا حسرة على ‏العباد! و گاه در قالب «یا ویلتا»!<br> و زمانى هم به صورت «یا حسرتا»!<br> گفتنى است كه «حسرت» به مفهوم پشیمانى و ندامت عمیق و نهایت‏ ناپذیرى است كه قلب و دل را براى همیشه خسته و افسرده مى‏ سازد!<br> * * *<br> پروردگارا! ما را از بندگان درست‏ اندیش و شایسته‏ كردارت قرار ده.<br> خداوندا! به مهر و بخشایش و شكوهت سوگند كه ما را در زندگى این جهان، به هنگامه بدرود گفتن این سرا، و در روز رستاخیز و جهان دیگر، دچار دریغ و حسرت و آه و افسوس مساز![2]<br><br>--- --- --- --- ---<br>منابع:<br>1- تفسیر نور حجة الاسلام قرائتی.<br>2- تفسیر مجمع البیان.<br>--- --- --- --- ---<br>نویسنده: عارف خطیبی در <a href="http://yanaghi.mihanblog.com/" target="_blank" title="امام نقی">وبلاگ یا امام نقی (ع)</a> و <a href="http://noormag.mihanblog.com/" target="_blank" title="تمسخر پیامبر">بینات</a></div> text/html 2012-11-05T18:31:13+01:00 noormag.mihanblog.com پویا امین تمسخر و استهزاء از منظر قرآن | قسمت دوم http://noormag.mihanblog.com/post/275 <img style="padding: 5px 5px 3px 6px;" src="http://1ghari.ir/images/stories/noormag/tamaskhor.jpg" alt="تمسخر پیامبر" align="right" border="0" height="150px" width="201px"><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 0); ">» تمسخر و استهزاء از منظر قرآن | قسمت دوم<br><br></span><div style="text-align: center; "><div style="text-align: center; "><div style="text-align: justify; "><span style="color: rgb(51, 51, 51);">در این مقاله استهزاء در قرآن بررسی می شود:</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51);">- مفهوم شناسی استهزاء</span><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51);">- استهزاء در قرآن</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51);">- حكم استهزاء</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51);">- انگیزه و ریشه های تمسخر</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51);">- آثار و پیامدهای تمسخر</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51);">- راهکارهای مواجهه با تمسخر</span><span id="C164_LblContent" class="Content"><span style="font-weight: bold;"><br><span style="color: rgb(51, 51, 51);">سه عنوان اول در </span></span></span><a href="http://noormag.mihanblog.com/post/274" target="_blank" title="تمسخر و استهزاء از منظر قرآن کریم">قسمت اول</a><span id="C164_LblContent" class="Content"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> بیان شد. حال:</span><br><br></span></span><span style=" color: rgb(51, 51, 51);line-height:22px;"><b>انگیزه و ریشه های تمسخر</b><br>انگیزه های تمسخر از نگاه قرآن می تواند ثروت، علم و مدرک تحصیلی، توانایی جسمی، تفریح و سرگرمی، عناوین و القاب دهان پر كن اجتماعى، طمع به مال و مقام، جهل و نادانی، ریاكارى و بهانه‏ گیرى و شخصیت‏ شكنى باشد. از دیگر ریشه‌های استهزاء كه قرآن به آنها اشاره كرده است می‌توان به عدم تعقل (مائده/ 58)،&nbsp; دشمنی و انتقام (مائده/ 58،59)، گناه و اصرار بر آن (روم/ 10)، نفاق (&gt;بقره/14) اشاره كرد.<br>همچنین عجز در برابر منطق، جلب توجه و ... باشد.<br><br>1- گاهى مسخره كردن <b>برخاسته از ثروت</b> است كه قرآن مى ‏فرماید: «وَیلٌ لِكلّ هُمَزة لُمَزة، الّذى جَمع مالا و عَدّده»(1) واى بر كسى كه به خاطر ثروتى كه اندوخته است، در پیش رو یا پشت‏ سر، از دیگران عیب‏جویى مى‏ كند. <br><br>2- گاهى ریشه‏ ى استهزا، <b>علم و مدرك تحصیلى</b> است كه قرآن درباره این گروه مى ‏فرماید: «فَرِحوا بما عِندهم مِن العِلم و حاقَ بهم ما كانوا به یَستهزؤن»(2) آنان به علمى كه دارند شادند و كیفر آنچه را مسخره مى‏ كردند، آن ها را فرا گرفت.<br></span></div></div></div> text/html 2012-10-22T12:54:11+01:00 noormag.mihanblog.com پویا امین ضرورت و روش شناخت سبک زندگی http://noormag.mihanblog.com/post/259 <div style="TEXT-ALIGN: justify"><br> <table style="BORDER-BOTTOM: rgb(51,0,0) 2px solid; TEXT-ALIGN: left; BORDER-LEFT: rgb(51,0,0) 2px solid; WIDTH: 450px; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; HEIGHT: 100px; COLOR: rgb(51,0,0); MARGIN-LEFT: auto; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: rgb(51,0,0) 2px solid; MARGIN-RIGHT: auto; BORDER-RIGHT: rgb(51,0,0) 2px solid" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: rgb(51,0,0) 2px solid; BORDER-LEFT: rgb(51,0,0) 2px solid; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: rgb(51,0,0) 2px solid; BORDER-RIGHT: rgb(51,0,0) 2px solid"> <div style="TEXT-ALIGN: justify"><font face="Tahoma"><span style="FONT-SIZE: 8pt" lang="fa">در شریفه 56 از سوره ذاریات </span></font>هدف از خلقت انسان، عبودیت و بندگی خدا ذکر شده است(و ما خلقتُ الجنّ و الإنس إلا لیعبدون<font face="Tahoma"><span style="FONT-SIZE: 8pt" lang="fa">). این هدف سبب نوعی نگرش کلی به انسان و روش زندگی وی می گردد که همان سبک زندگی است .&nbsp;</span></font><font face="Tahoma"><span style="FONT-SIZE: 8pt" lang="fa"> اسلام چهارچوب های کاملی برای فهم انسان و حیات طیبه روشن نموده است ؛ اما برای فهم دقیق و تطبیق آن بر زندگی امروزی ، لازم است با روش های تجربی ، آثار پیدا سازی این سیاست ها را در موضوعات امروزی بررسی نماییم. این جاست که نقش دانش هایی همچون جامعه شناسی و روانشناسی و سایر علوم انسانی در بحث «سبک زندگی الهی» روشن می شود.</span></font></div></td></tr></tbody></table><br><font face="Tahoma"><span style="FONT-SIZE: 8pt" lang="fa"></span></font><font face="Tahoma"><span style="FONT-SIZE: 8pt" lang="fa">« سبک زندگی » یا&nbsp; life style یک مفهوم وارداتی و به عبارتی غربی است. </span></font>. سبک زندگی با تلقی جدید از آن ، قدمت کوتاهی در غرب دارد ؛ در حالی که مفاهیم «حیات» در قرآن و «زندش» یا «زندگی» در فارسی ، مبین قدمت این مفهوم در فرهنگ ایرانی و قرآنی هستند. <br><br><font face="Tahoma"><span style="FONT-SIZE: 8pt" lang="fa"><span style="FONT-WEIGHT: bold">مفهوم سبک زندگی</span> ،ابعاد مختلفی از زندگی انسان را شامل می شود ؛</span></font><font face="Tahoma"><span style="FONT-SIZE: 8pt" lang="fa"> نوع توزیع وقت روزانه در زندگی ، نوع روابط اجتماعی در حوزه های مختلف </span></font><font face="Tahoma"><span style="FONT-SIZE: 8pt" lang="fa">، الگوی مصرف (خوراک ، پوشاک ، مسکن ، دکوراسیون ، نوع هزینه جهت گذران اوقات فراغت و آثار هنری ) ، برخی از مصادیق مفهوم سبک زندگی هستند .</span></font><br><br><font face="Tahoma"><span style="FONT-SIZE: 8pt" lang="fa"><span style="FONT-WEIGHT: bold">هدف ما</span> بحث و بررسی سبک زندگی درامریکا و اروپا نیست ؛ بلکه تحقیق پیرامون </span></font><br><font face="Tahoma"><span style="FONT-SIZE: 8pt" lang="fa">&nbsp;&nbsp; - <span style="COLOR: rgb(51,0,0); FONT-WEIGHT: bold">الگوهای صحیح زندگی ؛</span></span></font><br><font face="Tahoma"><span style="FONT-SIZE: 8pt" lang="fa"><span style="COLOR: rgb(51,0,0); FONT-WEIGHT: bold">&nbsp;&nbsp; </span></span></font>- <span style="COLOR: rgb(51,0,0); FONT-WEIGHT: bold">کشف هویت</span>&nbsp; ؛ سه مفهوم ایرانی بودن ، فضای غرب و زندگی غربی داشتن و عقلانیتی به نام اسلام در سبک زدگی ایرانیان و همچنین برای غالب کشورهای اسلامی ، به همدیگر گره خورده اند و ما نه این هستیم و نه آن هستیم و به دنبال این هستیم که بفهمیم که کدام هستیم .<br>&nbsp;&nbsp; - <span style="COLOR: rgb(51,0,0); FONT-WEIGHT: bold">تعیین نسبت ایرانی بودن و اسلامی بودن</span> ، مفهوم این سرفصل در یک جمله آن است که تاریخ و تمدن ایرانی یک بستر مناسب است که ما با مبنای شریعت به شعار « نه شرقی ، نه غربی ؛ جمهوری اسلامی » ، جامه عمل بپوشانیم و حرفی نو بزنیم که البته فقط شعار نباشد و به گونه ای عمل کنیم که در شرق و غرب بی نظیر باشد و البته عقلانی تر .<br>&nbsp;&nbsp; - <span style="FONT-WEIGHT: bold"><span style="COLOR: rgb(51,0,0)">یافتن یک نقطه شروع جهت تغییر سبک نسبتا غربی کنونی ،</span>&nbsp;</span>خصوصا برای ایران و سپس کشورهای اسلامی<br><br style="FONT-WEIGHT: bold"><span style="FONT-WEIGHT: bold">ضرورت مطالعات بین رشته ای در بررسی سبک زندگی</span><br>روانشناسان غربی بسیار زودتر از ما ایرانیان ، نیاز به مطالعه بین‌رشته‌ای را تشخیص دادند.&nbsp; ما به عنوان بعد دینی ، بین‌رشته‌ای بودن را تأكید می‌كنیم كه یك بعد آن مطالعه قرآنی وجود داشته باشد، بنابراین پرداختن به مطالعه بین‌رشته‌ای ضرورت دارد و ما باید مطالعات خود را بر اساس قرآن و دین شروع كنیم و به مطالعه بین‌رشته‌ای قرآن و علوم روز روی آوریم .<br><br>ادامه دارد ...<font face="Tahoma"><span style="FONT-SIZE: 8pt" lang="fa">&nbsp; </span></font></div> <ul> <li><a title="" href="http://noormag.mihanblog.com/post/tag/%D8%B3%D8%A8%DA%A9%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C" target="_blank"><span style="COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 11px">سلسله مباحث سبک زندگی ایرانی اسلامی از منظر قرآن حکیم&nbsp;</span><span style="COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 11px"> </span></a><span style="COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 11px">"</span><a style="COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 11px" title="" href="http://noormag.mihanblog.com/" target="_blank">بینات</a><span style="COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 11px">" - مطلب اول .</span> </li><li><span style="COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 11px">نویسنده: </span><a href="http://noormag.mihanblog.com/extrapage/author" target="_blank" title="عارف خطیبی">عارف خطیبی</a><span style="COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 11px"> در وب نوشت </span><a href="http://noormag.mihanblog.com/" target="_blank" title="بینات">بینات</a><span style="COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 11px">.</span><br></li></ul> text/html 2012-10-06T16:56:14+01:00 noormag.mihanblog.com پویا امین تمسخر و استهزاء از منظر قرآن کریم http://noormag.mihanblog.com/post/274 <img style="padding: 5px 5px 5px 7px; " src="http://1ghari.ir/images/stories/noormag/tamaskhor.jpg" alt="تمسخر پیامبر" align="right" border="0" height="150px" width="201px"><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 0); ">» تمسخر و استهزاء | قسمت اول<br><br></span><div style="text-align: center; "><div style="text-align: center; "><div style="text-align: justify; "><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-weight: bold; ">اى اهل ایمان! نباید گروهى گروه دیگر را مسخره كنند، شاید مسخره شده‏ ها از مسخره كنندگان بهتر باشند، و از یكدیگر عیب‏جویى نكنید و یكدیگر را با لقب هاى ناپسند صدا نزنید؛ بد نشانه و علامتى است اینكه انسانى را پس از ایمان آوردنش به لقب زشت علامت‏گذارى كنند و كسانى كه&nbsp; توبه نكنند ستمكارند.(حجرات، شریفه 11)</span><br></div><br></div><div style="text-align: right; "><div style="text-align: justify;line-height:22px; "> " ولید بن مغیره" در پشت سر پیغمبر اكرم (ص) غیبت مى كرد و در پیش رو طعن و استهزاء مى نمود که آیه "ویل لکل همزة لمزة"(1) نازل شد.<br> <br>افرادی که دچار عقده حقارت شدید می شوند برای مبارزه علیه حقارت خود و همسان کردن خویش با فرد دیگر به تمسخر روی می آورند...<br><br>مسخره کردن و دست انداختن دیگران در قالب های مختلف از قبیل طنز، جوک و ... پدیده ای است <span>که با آن آگاهانه به تحقیر ارزش های اخلاقی، انسانی، مذهبی و نیز تخریب چهره های مذهبی، اولیای دین، ناکارآمد جلوه دادن احکام و آموزه های دینی، تضعیف مبانی اعتقادی عموم مردم، و مانند آن پرداخته می شود و یا ناخودآگاه، این آثار سوء را در پی دارد. تمسخر </span>از نظر قرآن، شرع و همه فرهنگ ها رفتاری مذموم و نکوهیده شمرده شده است.<br><br>این طور به نظر می رسد که برای هر چیزی در جهان، حد و مرزی است که برخی از آن به خطوط قرمز یاد می کنند. در مورد طنز و فکاهی و لطیفه هم باید حد و مرزی قایل شد و به آن ها پایبند بود تا به تمسخر تنزل نکنند.<br><br>در ادامه خواهید دید:<br><font color="#333333"><b>- مفهوم شناسی استهزاء<br>- استهزاء در قرآن- حكم استهزاء<br>- انگیزه و ریشه های تمسخر<br>- آثار و پیامدهای تمسخر</b></font></div></div> </div> text/html 2012-09-22T11:41:33+01:00 noormag.mihanblog.com پویا امین چرا دنیا را دوست داریم؟ http://noormag.mihanblog.com/post/267 <div align="justify"><font color="#330000"><b>» علت دلبستگی انسان ها به دنیا چیست؟</b></font><br><br><font color="#330000"><b>ذکر؛</b></font><br>ما ذکر دنیا را زیاد تکرار می کنیم. مثلا می گوییم پول، پول، پول می خواهم یا ... و با آب و تاب آن را وصف و تصور می کنیم.<br>بنابراین دنیا برای ما ملموس است.<br><br><b><font color="#330000">پس می توانیم به همین ترتیب از ذکر برای دلبستگی به آخرت&nbsp; و جهان پس از مرگ بهره ببریم.</font></b><br><br>بهترین ذکر نماز است...<sup>1</sup><br><br>حی علی الصلوة...<br></div> text/html 2012-08-22T18:21:26+01:00 noormag.mihanblog.com پویا امین خط تیره http://noormag.mihanblog.com/post/254 <img style="width: 130px; height: 137px; " src="http://1ghari.ir/images/stories/noormag/logo-allah-laye-baz-motahearek.gif" alt="وبلاگ قرآنی بینات" align="right" border="0" hspace="10" vspace="3"><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 0);">» خط تیره</span><br style="color: rgb(51, 0, 0); ">اگر بخواهید خطی تیره و کوتاه بکشید هیچ نیازی به خط کش ندارید، اما اگر بخواهید خطی طولانی و بلند ترسیم کنید به خط کش احتیاج دارید ، و گرنه هر چقدر هم که دقیق باشید ، بالاخره خط شما انحراف و اعوجاج پیدا خواهد کرد .<br><br>حال ، قرآن چیزی شبیه یک خط کش است .<br><br><br>یک وقت قرار است ما در دنیا عمری کوتاه داشته باشیم ، یعنی چند صباحی یا چند ماهی زندگی کنیم و برویم ، البته در این صورت تکلیفی نداریم و حاجتی به این خط کش نخواهیم داشت ، درست مثل بچه ها .<br>ولی یک وقت قرار است بیست سال و یا کمتر ویا بیشتر ندگی کنیم ، اینجاست که شدیدا به خط کش قرآن احتیاج پیدا می کنیم .<br><br>اینکه فاطمه زهرا (س) هیچ کژی و انحرافی پیدا نکرد ، به برکت همین کتاب خدا ، قرآن کریم بود ، او به این خط کش عشق می ورزید و می فرمود :<br><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">حٌبِبَ الی من دنیاکم تلاوة کتاب الله</span><br>« از دنیای شما آنچه برای من محبوب و دوست داشتنی است ، تلاوت قرآن است. »<br></div>و تلاوت یعنی خواندن و عمل کردن به قرآن .(1)<br><br><span style="font-family: Tahoma; ">خدای تبارک و تعالی در قرآن مجید ، سوره مزمل، آیه 20 می فرماید:<div align="CENTER"><span style="font-weight: bold;">«فاقروا ما تیسر من القرآن»</span><br><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma; ">رسول مکرم اسلام (ص) می فرمایند:</span><br></div><div style="text-align: justify;">هر كس در یك شب ده آیه از قرآن را بخواند در شمار غافلان درنیاید؛ و اگر پنجاه آیه آن را بخواند، در گروه ذاكران به حساب آید؛ و اگر صد آیه بخواند از زمره عابدان (یا نمازگزاران) محسوب گردد؛ و اگر دویست آیه را تلاوت كند، از گروه خداترسان باشد؛ و اگر سیصد آیه را بخواند، در ردیف رستگاران قرار گیرد؛ و اگر پانصد آیه را تلاوت كند، از جمله مجتهدان محسوب مى‏شود؛ و اگر هزار آیه بخواند، ثواب انفاق پانصد هزار مثقال طلا (قنطار)كه هر مثقالى معادل بیست و چهار قیراط و هر قیراطى- كه كوچكترین آن به اندازه كوه احد و بزرگترین آن به مقدار آنچه ما بین زمین و آسمان است- در نامه اعمال او ثبت مى‏ گردد.(2)<span style="font-family: Tahoma; "></span></div><div style="text-align: justify;">گرچه تلاوت قرآن، از تكالیف واجب نیست، امّا مورد سفارش بسیار است، تا آنجا كه در یك آیه، دوبار فرمان آمده و مورد تاكید قرار گرفته است. «فاقرءوا ما تیسّر من القرآن... فاقرءوا...»<br>&nbsp;- اقامه نماز و تلاوت قرآن از بهترین آداب شب‏ زنده‏ دارى است. «تقوم فاقرءوا...»<br>- تكالیف الهى آسان است و انسان را به مشقّت نمى ‏اندازد. «فاقرءوا ما تیسّر»<br>- ارتباط با قرآن و تلاوت آن در هر حال لازم است، حتّى در بستر بیمارى یا سفر و جهاد. «مرضى - یضربون فى الارض، یقاتلون... فاقرؤا» (اگر در فراز و نشیب‏ ها تلاوت قرآن لازم است، در شرایط عادى به طریق اولى لازم خواهد بود.)(3)</div></div></span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">---------------</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">پی نوشت ها</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51);">1-کتاب سلوک باران ، محمد رضا رنجبر<br><span style="font-family: Tahoma;">2-در کتاب ثواب الأعمال و عقاب الأعمال&nbsp;&nbsp;صفحه&nbsp;&nbsp;103<br>3- تفسیر نور ، حجةالاسلام قرائتی<br>---------------<br>گردآوری از </span></span><span style="COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 11px">وب نوشت </span><a href="http://noormag.mihanblog.com/" target="_blank" title="بینات">بینات</a><span style="COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 11px">.</span> text/html 2012-08-12T09:58:00+01:00 noormag.mihanblog.com پویا امین شبی سرنوشت ساز http://noormag.mihanblog.com/post/268 <img alt="وبلاگ قرآنی بینات" src="http://1ghari.ir/images/stories/noormag/ghadr.jpg" align="right" border="0" hspace="10" vspace="3"><span style="COLOR: rgb(51,0,0); FONT-WEIGHT: bold">» </span><span style="FONT-FAMILY: Tahoma"><span style="COLOR: rgb(51,0,0); FONT-WEIGHT: bold">شب قدر | قسمت اول</span><br></span> <div align="justify"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma"></span><span style="FONT-FAMILY: Tahoma">شب قدر در فرهنگ قرآنی، شب سرنوشت، شب برتر از هزار ماه، شب نزول قرآن، شب نزول ملائکه و شب سلامت و رحمت و امان از کید و مکر شیاطین، نامیده شده است.</span><br><span style="FONT-FAMILY: Tahoma">در قرآن کریم علاوه بر این که در سوره «قدر» ویژگی های شب قدر و عظمت آن مطرح شده است، در آیات دیگری نیز به این شب اشاره شده است؛ مانند چند آیه اول سوره دخان.</span><br><span style="FONT-FAMILY: Tahoma">بر آن شدیم دانستنی هایی شایان توجه را در سری مطالب شب قدر، شبی سرنوشت ساز ارائه نماییم.</span></div> text/html 2012-06-23T02:34:44+01:00 noormag.mihanblog.com پویا امین نگاهی دوباره بر رمضان در قرآن http://noormag.mihanblog.com/post/265 <div style="TEXT-ALIGN: right; COLOR: rgb(51,51,51)"><img alt="بشارت" src="http://1ghari.ir/images/stories/noormag/ramazan1.gif" align="right" border="0" hspace="10" vspace="3"><span style="COLOR: rgb(51,0,0); FONT-WEIGHT: bold">نگاهی بر روزه داری و ماه رمضان در قرآن<br>1. کدام آیات قرآن درباره روزه و روزه داری است؟<br>2. هدف از روزه داری چیست؟<br>3. چه کسانی باید روزه بگیرند؟<br>4. چه کسانی نباید روزه بگیرند؟<br>5. ماه نزول قرآن ؟<br>6. در میهمانی رمضان، میزبان کیست و پذیرایی و وسیله پذیرایی آن چیست؟ زمان پذیرایی چه موقع است؟<br>7. آداب میهمانی چیست؟<br>8. شرط حضور در میهمانی چیست؟<br style="COLOR: rgb(51,0,0)"></span><span style="COLOR: rgb(51,0,0)"></span><span style="COLOR: rgb(51,0,0)"><br><br></span><span style="COLOR: rgb(51,51,51); FONT-WEIGHT: bold">1.آیاتی از قرآن که در آن به روزه و یا رمضان اشاره شده است:</span><br style="COLOR: rgb(51,51,51)"><div style="TEXT-ALIGN: center"><div style="TEXT-ALIGN: right; COLOR: rgb(51,0,0)"><div style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: rgb(51,51,51)">سوره بقره آیات 183 تا 185، سوره بقره آیه 187، </span><a style="COLOR: rgb(51,51,51)" class="explains">سوره مبارکه احزاب&nbsp; آیه 35</a><span style="COLOR: rgb(51,51,51)">، سوره توبه شریفه ی 112.</span><br style="COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="COLOR: rgb(51,51,51)">یکی از صفات مومنان مجاهد روزه داری است(توبه/112)</span><br style="COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="COLOR: rgb(51,51,51)">انسان كامل، علاوه بر اقرار به زبان (اسلام) و باور قلبى (ایمان)، باید شكم و شهوت و زبان خود را كنترل كند.</span><br style="COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="COLOR: rgb(51,51,51)">كنترل شكم با روزه است. (الصائمین در آیه 35 احزاب</span><span style="COLOR: rgb(51,51,51)">)</span><br><br><br style="COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="COLOR: rgb(51,51,51); FONT-WEIGHT: bold">2. هدف از روزه داری از منظر قرآن کریم چیست؟</span><br style="COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="COLOR: rgb(51,51,51)">پرهیزکاری و رسیدن به تقوا.تقوى، به معناى خویشتن دارى از گناه است. بیشتر گناهان، از دو ریشه غضب و شهوت سرچشمه مى‏ گیرند و روزه، بازدارنده این دو غریزه است و لذا سبب كاهش فساد و افزایش تقواست.</span><font style="COLOR: rgb(51,51,51)" class="footnote">[1]</font><br></div></div></div></div> <div></div> <div></div> <div></div> text/html 2012-06-15T03:25:31+01:00 noormag.mihanblog.com پویا امین وعده خداوند به روزی همسران http://noormag.mihanblog.com/post/243 <div style="TEXT-ALIGN: right; COLOR: rgb(51,51,51)"><img alt="حیا در قرآن" src="http://1ghari.ir/images/stories/noormag/ezdevaj.jpg" align="right" border="0" hspace="7" vspace="3"><span style="COLOR: rgb(51,0,0); FONT-WEIGHT: bold">» وعده خداوند به روزی همسران</span><strong><font face="times new roman,times" size="3"><br><br></font></strong> <div style="TEXT-ALIGN: justify">مشكل مالی را چه كنیم؟ <br>«إِنْ یَكُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه‏» (نور/32)<br>&nbsp;رزق با خداست. «علی الله رزقها»<br>گاهی وقت‌ها خود داماد تا زن نگیرد خانه‌دار نمی‌شود. خانمش قدم دار است. گاهی ازدواج می‌كند، باز هم خانه‌دار نمی‌شوند. بچه‌اش قدم دار است. وقتی بچه‌دار می‌شوند، همین طور كه بچه وقتی متولد می‌شود در سینه‌ی مادرش شیر می‌آورد، وقتی متولد می‌شود زندگی... <br>كسی نزد حضرت آمد گفت كه: وضعم بد است. گفت: ازدواج كردی؟ گفت: نه. گفت: برو ازدواج كن. گفت: من می‌گویم: ندارم بخورم، یك چیزی می‌گویند، می‌گویند: موش در سوراخ نمی‌رود، جارو به دمش می‌بندند. من می‌گویم ندارم بخورم، حالا شما می‌گویی: برو زن هم بگیر! لابد یك مشت هم بچه درست كنیم یك خیابان گدا. حضرت فرمود: آن كسی كه تو را خلق كرده، دستور او این است كه اگر جوانی وضع مالی‌اش بد است، ازدواج كند. <br>حتی حدیث داریم كه فقیرها هم می‌خواهند وضعشان خوب بشود، خود فقیرها هم كمك كنند به یك فقیر دیگر. فقیر اگر به فقیری كمك كند، وضعش خوب می‌‌شود. <br>دختر خانه‌ی پدرش است، وقتی عقد كرد&nbsp; می‌آید خانه‌ی شوهرش! جای دختر عوض می‌شود. روزی‌اش قطع نمی‌شود. <br><span style="FONT-WEIGHT: bold">- كسانی كه ازدواج نمی‌كنند از ترس خرجی ،&nbsp; می‌دانی چه می‌گویند؟</span> می‌گویند: اگر یكی باشم، خدا قدرت دارد خرج مرا بدهد. دو تا كه شدم نان از كجا بیاورم؟ یعنی قدرت خدا ته می‌كشد. این در دلش این است. خدایا یكی باشم زور داری، دو تا باشم زور نداری. ولذا این را می‌گویند: <span style="FONT-WEIGHT: bold">سوء ظن به خدا. كسی كه ازدواج نكند از ترس خرجی، «فقد ظن بالله ظن السوء...» یعنی سوء ظن به خدا بردارد. یعنی بگوید: اگر یكی باشم خدا قادر است. دو تا باشم خدا قدرت ندارد. </span></div><br>- آنچه مشاهده نمودید ، گزیده ای از بیانات حجة الاسلام قرائتی در موضوع ازدواج و تشكیل خانواده در اسلام ( برنامه تلویزیونی درس هایی از قرآن در تاریخ 23/05/90 )<strong><font face="times new roman,times" size="3"><font color="#000080"><br></font></font></strong><br> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="BACKGROUND-COLOR: rgb(241,243,247)"><br></td> <td style="TEXT-ALIGN: right; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,243,227)"> <ul> <li><a style="COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 11px" title="حیا در قرآن" href="http://noormag.mihanblog.com/post/tag/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%20%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85" target="_blank">سلسله مباحث خانواده از نگاه قرآن کریم</a><span style="COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 11px"> "</span><a style="COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 11px" title="" href="http://noormag.mihanblog.com/" target="_blank">بینات</a><span style="COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 11px">" - مطلب چهارم </span></li></ul></td></tr></tbody></table></div> text/html 2012-04-24T16:08:49+01:00 noormag.mihanblog.com پویا امین انفاق ؛ کلید اقتصاد http://noormag.mihanblog.com/post/253 <img src="http://1ghari.ir/images/stories/noormag/jahad3.jpg" alt="قرآن و اقتصاد" align="right" border="0" hspace="7" vspace="3"><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 0); ">» انفاق ؛ کلید اقتصاد </span>| <span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 0);">نگاه اسلامی به اموال </span><br><div style="text-align: justify; ">با دقت در آیات راجع به اقتصاد و امور مربوط به آن ، درمی یابیم که قرآن کریم به مال و اسباب دنیوی با دید الهی نگاه کرده و افراد را به داشتن تقوا در&nbsp; بعد مادی تشویق نموده است . رعایت تقوای مالی ، مستلزم جهادی مستمر و دقیق با نفس و شیطان و عوامل شیطانی پیرامون خود است. خداوند در قرآن وظایف افراد را نسبت به اموال خود یا دیگران معین می کند مانند آیاتی که درباره زشت و گناه بودن اسراف و تبذیر در قرآن آمده است. </div><div style="text-align: center; "><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); "><div style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; "> <br><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 0); "><br>1-&nbsp;</span><span style="font-weight: bold; "><span style="color: rgb(51, 51, 51); ">دارایى و اموال را از خود ندانید بلكه از خداست كه چند روزى امانت به شما داده است</span> :</span><br><br><div style="text-align: center; ">«<span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 0); ">وَ ءَاتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِی ءَاتَئکُمْ</span> : از مالى كه خدا به شما داده به آنان بدهید»[1]<br></div>1- دارایى و اموال را از خود ندانید بلكه از خداست كه چند روزى امانت به شما داده است. «مال اللّه»<br>&nbsp;2 - ثروتمندان، در قبال ازدواج زیردستان خود، مسئولیّت دارند. «و آتوهم من مال اللّه الّذى آتاكم»[2]<br><br><div style="text-align: center; "><div style="text-align: right; "><div style="text-align: center;">«<span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 0); ">وَ أَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَکمُ مُّسْتَخْلَفِینَ فِیهِ</span> : و از آنچه شما را در (استفاده از) آن جانشین قرار داد،<br><div style="text-align: right;">انفاق كنید.»[3]<br></div></div>1- ایمانى ارزشمند است كه همراه با كمك به فقرا باشد. «آمِنوا... أنفِقوا»<br>2- انفاقى ارزشمند است كه برخاسته از ایمان و انگیزه الهى باشد. «آمِنوا... أنفِقوا<br>&nbsp;3- هر چه انسان دارد، عاریه و امانت است، مالك اصلى فقط خداست. «جعلكم مستخلفین فیه<br>&nbsp;4- گرچه ایمان و انفاق، تكلیف و وظیفه است، ولى خداوند براى آن پاداش قرار داده است. «فالّذین آمنوا... و أنفقوا لهم أجر كبیر» آرى پاداش، كلید تشویق به عمل است.[4]<br><br style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 0); "><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51);">------------<br>2- انفاق کننده، به عنوان نایب از مالک اصلی مال را می بخشد</span><br><br><div style="text-align: justify;">قرآن کریم انفاق را در ردیف ایمان به خدای متعال قرار داده است و آن را عملی نیابی به شمار می آورد، یعنی کسی که انفاق می کند، چیزی از مال خود نمی دهد، بلکه به عنوان نایب از مالک اصلی (خداوند متعال) آن را می بخشد: «ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ أَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَکمُ مُّسْتَخْلَفِینَ فِیهِ فَالَّذِینَ ءَامَنُواْ مِنکمُ ْ وَ أَنفَقُواْ لهَُمْ أَجْرٌ کَبِیرٌ»[5]؛ به خدا و پیامبر او ایمان آورید و از آنچه شما را در [استفاده از] آن جانشین [دیگران] کرده انفاق کنید، پس کسانی از شما که ایمان آورده و انفاق کرده باشند، پاداش بزرگی خواهند داشت.<br></div><br><span style="font-weight: bold; ">انفاق سبب آرامش</span> <span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51);">است</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51);"><br><div style="text-align: center; ">«<span style="color: rgb(51, 0, 0); ">خُذْ مِنْ أَمْوَالهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِم بهِا وَ صَلّ ِ عَلَیْهِمْ&nbsp; إِنَّ صَلَوتَکَ سَکَنٌ لهَّمْ</span>»[6]<br></div>&nbsp;از اموالتان صدقه بدهید که سبب آرامش است. <br><br><div style="text-align: center; "><span style="color: rgb(51, 0, 0); ">«وَ مَثَلُ الَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ تَثْبِیتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کَمَثَلِ جَنَّةِ&nbsp; بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ...».[7]</span><br></div>پیام ها :<br>1- اگر هدف، تحصیل رضاى خداوند و رشد و كمال روحى باشد، كارها بارور مى‏ شود. «ابتغاء مرضات اللّه... فاتت اُكلها ضعفین» <br> 2- اخلاص، ساده بدست نمى ‏آید، باید به سراغ آن رفت. «ابتغاء مرضاة اللّه» <br><br style="font-weight: bold; "><span style="font-weight: bold; ">انفاق عامل برکت و افزایش در مال</span><br><br><div style="text-align: center; "><span style="color: rgb(51, 0, 0); ">«مَّثَلُ الَّذِینَ یُنفِقُونَ... أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فیِ کلُ ِّ سُنبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ»[8]</span><br></div><div style="text-align: justify;">1- سفارش به انفاق و منع از اسراف و تبذیر، بهترین راه براى حلّ اختلافات طبقاتى است. همچنان كه پیدایش و گسترش ربا، زمینه ساز و بوجود آورنده‏ ى طبقات است. لذا در قرآن آیات لزوم انفاق و تحریم ربا در كنار هم آمده است. <br>2- تشویق و وعده‏ ى پاداش، قوى‏ ترین عامل حركت است. پاداش هفتصد برابر. «واللّه یضاعف» <br> 3- لطف خداوند، محدودیّت ندارد. «واللّه یضاعف ... واللّه واسعٌ علیم» <br> 4- اگر انفاق مال، تا هفتصد برابر قابلیّت رشد و نمو دارد؛ «كمثل حبّة انبتت سبع سنابل فى كلّ سنبلة مأة حبّة» پس حساب كسانى كه در راه خدا جان خود را انفاق مى‏ كنند چه مى‏ تواند باشد؟! «واللّه واسعٌ علیم» [9]<br></div><br></div></div>--------------<br style="color: rgb(51, 51, 51); "><span style="color: rgb(51, 51, 51); "> پی نوشت</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); ">1ـ سوره نور، شریفه 33<br>2-تفسیر نور .حجة الاسلام قرائتی<br style="color: rgb(51, 51, 51); ">3و5ـ سوره حدید ، شریفه 7<br>4-تفسیر نور .حجة الاسلام قرائتی<br>6-سوره توبه ، شریفه 103<br>7- سوره بقره ، شریفه 265<br>8- سوره بقره ، شریفه 261<br>9-تفسیر نور .حجة الاسلام قرائتی<div><br></div><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td style="background-color: rgb(241, 243, 247); "><br></td> <td style="background-color: rgb(255, 243, 227); text-align: right; "><ul><li><a style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); " href="http://noormag.mihanblog.com/post/tag/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%20%D9%88%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF" target="_blank" title="اقتصاد اسلامی از منظر قرآن کریم">سلسله مباحث قرآن و اقتصاد</a><a  href="http://noormag.mihanblog.com/post/tag/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%20%D9%88%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF" target="_blank" title=""><span style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); "> "</span><a style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); " href="http://noormag.mihanblog.com/" target="_blank" title="">بینات</a><span style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); ">" - مطلب دوم .</span></a ></li><li><span style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); ">منبع : پورتال پژوهشی علوم و معارف قرآن کریم ؛ بینات .<br></span></li></ul></td></tr></tbody></table> </div></div></div> text/html 2012-04-12T19:51:30+01:00 noormag.mihanblog.com پویا امین همسایه مسجد http://noormag.mihanblog.com/post/261 <div style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: rgb(51,51,51); FONT-WEIGHT: bold">می پرسی چرا کور محشور شده ای ؟</span>(1)<br style="COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="COLOR: rgb(51,51,51)">آیا در دنیا همسایه مسجد نبودی ؟ آن را دیدی ؟</span><br style="COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="COLOR: rgb(51,51,51)">مگر این آیات را نخوانده ای که : </span><br style="COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="COLOR: rgb(51,51,51)">هر کسی در این دنیا کور (دل) باشد در آن دنیا کورتر است (2) ؛ </span><br style="COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="COLOR: rgb(51,51,51)">و همچنین : و هر کس از هدایت من [ که سبب یاد نمودن از من در همه امور است ] روی بگرداند ، برای او زندگی تنگ [ و سختی ] خواهد بود ، و روز قیامت او را نابینا محشور می کنیم. (3)</span><br style="COLOR: rgb(51,51,51)"><br style="COLOR: rgb(51,51,51)"></div> <div style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(51,51,51)">هر آن کس ز یادم کند احتراز .......&nbsp; نـــــگردد به رویش در رزق باز <br>چو محشور گردد به پیش خدا ..... بود دیـده اش کـور ، روز جزا (4)<br></div> <div style="TEXT-ALIGN: justify"><br style="COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="COLOR: rgb(51,51,51)">گاهی اوقات برای ادای نماز به مساجد محله های مختلف می روم&nbsp; . تعداد صفوف برخی از مساجد شهر ، خیلی اندک است در حالی که آن مسجد&nbsp;همسایگان زیادی دارد</span> !<br> <div style="TEXT-ALIGN: center"><img alt="مسجد" src="http://1ghari.ir/images/stories/noormag/mosque_medineh.png" align="bottom" border="0" hspace="0"><br></div></div> text/html 2012-03-14T21:31:43+01:00 noormag.mihanblog.com پویا امین لزوم ایستادگی در برابر مستكبران http://noormag.mihanblog.com/post/249 <div style="text-align: center; "><div style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; "><img src="http://1ghari.ir/images/stories/noormag/doshmanshenasi_noormag.mihanblog.com.png" alt="دشمن شناسی" align="right" border="0" hspace="10" vspace="3"><div style="text-align: justify; "><span style="color: rgb(51, 51, 51); ">آنچه فرا روی شماست بخشی از بیانات حجة الاسلام قرائتی در برنامه تلویزیونی درس هایی از قرآن ( مورخه 89/08/13 ) است&nbsp; که از نظرتان خواهد گذشت :</span><br><br>به پیغمبر گفتند: بیا با هم رفیق شویم. یك خرده تو احترام بت‌های ما را بگیر، یك خرده هم ما كار به تو نداریم. پیغمبر مأمور شد که به آ ن ها بگوید: «قُلْ یَأَیهَُّا الْكَفِرُونَ» (كافرون/1) «قُل» یعنی بگو ؛ بگو: «لَكمُ‏ْ دِینُكُمْ وَ لىِ‏َ دِین‏»(كافرون/6) من قبول نمی‌كنم. راه شما برای خودتان، راه من. من جذب شما نمی‌شوم. <br><br>&nbsp; تمرین كنید كه در مقابل باطل محكم بایستید. حق را دو دستی بگیرید و باطل را دو دستی رد كنید. <br><br>ممكن است رفیق شما بگوید: حالا این سی دی را بشنو. حالا این فیلم را ببین. حالا این سیگار را بگیر. حالا بیا اینجا برویم. بگو: آقا «لَكُمْ دینُكُمْ وَ لِیَ دینِ»! این شعار شما در مقابل هر دعوتی باشد. <br><br>در كربلا یك پسر سیزده ساله بود به نام قاسم. این پسر امام حسن مجتبی بود. امام حسین عمویش بود. گفت: قاسم شهادت را چطور می‌بینی؟ گفت: شهادت از عسل شیرین‌تر است. یعنی چه؟ یعنی اگر بنا است رژیم، رژیم یزیدی باشد شهادت برای من شیرین‌تر است. اگر بنا است حاكم بر ما یزید و بنی‌امیه باشد، این را بصیرت می‌گویند. كه یك بچه‌ی سیزده ساله تحلیل سیاسی دارد. كدام دانشكده‌‌ی سیاسی حاضر است فارغ ‌التحصیلش بگوید: بابا من حاضر هستم... گاندی این كار را كرد. گفت: من حاضر هستم لباس ساده، لنُگ ببندم. لخت با یك لُنگ زندگی كنم اما لباس غربی‌ها را نپوشم. یك بچه‌ی سیزده ساله می‌گوید: تكه تكه شوم اما حكومت یزید را نمی‌پذیرم.<br><br></div><br><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td style="background-color: rgb(241, 243, 247); "><br></td> <td style="background-color: rgb(255, 243, 227); text-align: right; "><ul><li><a style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); " href="http://noormag.mihanblog.com/post/tag/%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C" target="_blank" title="دشمن شناسی از منظر قرآن کریم">سلسله مباحث دشمن شناسی و استکبارستیزی</a><span style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); "> "</span><a style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); " href="http://noormag.mihanblog.com/" target="_blank" title="">بینات</a><span style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); ">" - مطلب چهارم<br></span></li></ul></td></tr></tbody></table></div></div> text/html 2012-02-24T16:51:18+01:00 noormag.mihanblog.com پویا امین ولایت فقیه از منظر عقل و قرآن http://noormag.mihanblog.com/post/227 <br><div style="text-align: center; "><img src="http://1ghari.ir/images/stories/noormag/text.gif" alt="بیداری اسلامی" align="bottom" border="2" hspace="0" vspace="2"><br><br><div style="text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); ">مساله «ولایت فقیه‏»، یكى از مهم‏ترین مسائل جامعه اسلامى است كه بحث و گفتگو درباره آن، از دو جهت ضرورى مى‏باشد:<br>&nbsp;اول آنكه ولایت فقیه سنگ ‏بناى نظام <span class="daneshnameh">جمهوری اسلامی</span> است و بر هر فرد مسلمان و انقلابى لازم است این اصل اساسى را خوب بشناسد و سپس بر مدار آن حركت كند.<br>دوم اینكه دشمنان اسلام و <span class="daneshnameh">انقلاب</span> فهمیده‏اند كه ظلم‏ستیزى انقلاب و نظام اسلامى، از این اصل مهم و مترقى سرچشمه گرفته است و براى منحرف ساختن چنین نظام و انقلابى، باید به قلب نیرودهنده و ستون استوار آن هجوم برند و به همین جهت است كه پس از پیروزى <span class="daneshnameh">انقلاب اسلامی</span>، در هر زمان مناسب، شبهاتى در زمینه این اصل بى ‏بدیل مطرح گشته است.<br><br><table style="background-color: rgb(255, 255, 255); width: 205px; height: 112px; margin: 11px; " align="left" border="0" cellspacing="0"><tbody><tr style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 0); "><td style="font-size: 12px; padding-left: 3px; padding-right: 3px; text-align: center; " dir="rtl" bgcolor="#eddaa6">ولایت فقیه<br></td> </tr> <tr style="color: rgb(51, 0, 0); "> <td style="padding: 5px; font-size: 11px; line-height: 120%; " dir="rtl" bgcolor="#fdecd0"><div style="text-align: justify; ">.:: خداوند سبحان و امامان معصوم (علیهم السلام) حق قانون گذارى، اجراى قانون، تصرف و تدبیر امور اجتماعى و امامت سیاسى جامعه را كه نیاز قطعى تمامى جوامع است، براى فقیهان جامع الشرایط جعل كرده اند. <br></div><div style="text-align: justify; ">.::كسى براى فقیه، مدّعى ولایت تكوینى نیست و نمى خواهد او را تصرف كننده نظام خلقت و قانونمندى هاى جهان آفرینش معرفى كند.</div></td></tr></tbody> </table><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 0); ">«</span> <span style="color: rgb(51, 0, 0); ">چکیده مقاله ولایت فقیه از منظر قرآن</span> <span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 0); ">»</span><br>&nbsp;دلایل عقلی متعددی برای اثبات ولایت فقیه اقامه شده است . از جمله دو دلیل عقلی كه امام خمینی و مرحوم آیةالله خوئی به آن استناد كرده اند. دیگر آنكه از بدیهیات تاریخ اسلام است كه نصب حاكمان، قضات و وكلا از جانب معصومین انجام می شده است و این سیره تا پایان دوران غیبت صغری نیز ادامه یافته و نمی توان پذیرفت كه نظام امامت و خلافت بزرگ الهی استمرار داشته باشد، اما لوازم و شؤون این نظام - همچون وجود وكیل و نمایندة معصومین- ادامه نیابد و متوقف شود. اساساً رسیدن به كمال، فقط در پرتو حكومتی مبتنی بر قوانین شریعت و احكام الهی میسر می شود و این امر در دوران غیبت امام معصوم 7 استمرار دارد و خداوند، امر حكومت را به فردی صالح تفویض نموده است تا راه رسیدن به كمال شایسته را برای مردم فراهم سازد و از میان مردم نیز هیچ كس شایست هتر از فردی كه دانش، عدالت و شایستگی را در خود دارد، نیست. دیگر آنكه كسی كه شیعیان را از فرمان پذیری<br> حكومت جور نهی كرده، لازم است خود، فردی صالح را برای آنان تعیین كند در حالی كه برای انجام این مهم، هیچ كس شایسته تر از فقیه جامع شرایط نیست. علی رغم اینكه فقیهان برای اثبات وجود ولایت برای فقیه، به آیات قرآن كریم استناد نكرده اند، اما شماری از آیات قرآن كریم بر ثبوت ولایت برای فقیه دلالت دارد. <br>واژگان کلیدی : ولایت فقیه، ادلة عقلی، ادلة قرآنی، نظریة سیاسی اسلام، عصر غیبت، نصب<br><br><br><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="width: 200px; " align="center"> <a href="http://parsaspace.com/files/8374214884/?c=906" target="_blank" title="ولایت فقیه از منظر عقل و قرآن"><img src="http://1ghari.ir/images/stories/noormag/Download_icon0.png" alt="دانلود" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"></a> </td> <td rowspan="2" valign="top"><div style="text-align: left; "> </div><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody><tr> <td colspan="2"><div style="text-align: left; "> </div><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody><tr> <td style="background-color: rgb(241, 243, 247); padding: 5px 0pt; color: rgb(51, 0, 0); font-size: 11px; "><div style="text-align: left; "><div style="text-align: right; "><span style="font-weight: bold; ">&nbsp;<span style="color: rgb(51, 0, 0); ">ولایت فقیه از منظر عقل و قرآن </span></span><br><br style="color: rgb(51, 0, 0); ">&nbsp;آیةالله حسین مظاهری؛ استاد دروس عالی فقه و اصول در حوزه علمیه<br></div></div></td> <td class="[cb:blog_meta_description]" style="background-color: rgb(241, 243, 247); padding: 0px; " align="left"><br></td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> <tr> <td class="[cb:blog_meta_keywords]"> <br></td> <td style="font-size: 11px; color: rgb(51, 0, 0); "> <br><div style="text-align: right; ">&nbsp; <span id="ctl0_Main_base">حکومت اسلامی-بهار1389-شماره55</span></div><br></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(241, 243, 247); "><br></td> <td style="background-color: rgb(241, 243, 247); "><div style="text-align: right; "><span style="font-size: 11px; color: rgb(51, 0, 0); ">این پست برای اولین بار توسط این </span><a style="font-size: 11px; color: rgb(51, 0, 0); " href="http://noormag.mihanblog.com/" target="_blank" title="دانلود مقالات قرآنی">وبلاگ</a><span style="color: rgb(51, 0, 0); font-size: 11px; "> منتشر شده است .<br>&nbsp;لطفا در باز نشر آن ، منبع را درج نمایید .</span></div><div style="text-align: right; "><span style="font-weight: normal; color: rgb(51, 0, 0); font-size: 11px; ">منبع :</span><font size="1"><a href="http://www.majlesekhobregan.ir/fa/MagArt.html?MagazineID=1&amp;MagazineNumberID=58&amp;MagazineArticleID=792" target="_blank" title="ولایت فقیه از منظر عقل و قرآن">دبیرخانه مجلس خبرگان رهیری </a></font><br><span style="font-weight: normal; color: rgb(51, 0, 0); font-size: 11px; ">جهت دانلود و مشاهده مقاله فوق از لینک مستقیم ، بر روی آن کلیک راست کرده و گزینه save Target as را انتخاب کنید.</span><br><span style="font-weight: normal; color: rgb(51, 0, 0); font-size: 11px; ">( آپلود شده توسط</span><a style="color: rgb(51, 0, 0); " href="http://noormag.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><span style="font-weight: normal; font-size: 11px; "> وبلاگ"بینات</span></a><span style="font-weight: normal; font-size: 11px; color: rgb(51, 0, 0); ">" )</span></div></td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> <tr> <td style="height: 100px; width: 200px; padding-bottom: 10px; font-size: 11px; " align="center"> <a href="http://parsaspace.com/files/8374214884/?c=906" target="_blank" title="دانلود مقاله قرآنی"><img style="width: 137px; height: 82px; " src="http://1ghari.ir/images/stories/noormag/velayat.JPG" alt="مقاله قرآنی" align="" border="0" hspace="0" vspace="2"><br><img src="http://noormag.mihanblog.com/public//public/user_data/user_template/406/1216701_photo_top.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">مشاهده متن [PDF 558KB]</a></td></tr></tbody> </table> <br><br>» اگر در مورد ولایت فقیه سوالی دارید می توانید به لینک های زیر مراجعه کنید :<br><br><a href="http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/magazines/001/03.htm" target="_blank" title="مبانی ولایت فقیه">1. سیری در مبانی ولایت فقیه ؛ اثر استاد جوادی آملی</a><br><br><a href="http://www.andisheqom.com/Files/velayat.php" target="_blank" title="ولایت فقیه">2. پاسخگویی به تمام سوالات در باب ولایت فقیه</a><br><br>3<a href="http://www.rasekhoon.net/article/show-83305.aspx" target="_blank" title="پاسخ به سوال در مورد ولایت فقیه">. بعضی از افراد آیت الله خامنه ای را نائب امام زمان می دانند در حالی كه ایشان معصوم نیست. ایشان را ولی مطلق فقیه می دانند در حالی كه به نظر من ولایت فقیه مختص رسول اكرم و 12 امام می باشد.<br>&nbsp; - آیا بر رهبری نیز می توان نظارت كرد؟ و در صورت بروز تخلف به چه مرجعی باید مراجعه كرد؟&nbsp;</a></div></div> text/html 2012-02-22T02:50:53+01:00 noormag.mihanblog.com پویا امین درد مجازی! http://noormag.mihanblog.com/post/284 <div align="center"><div style="text-align: justify;padding: 5px 40px 0 40px;line-height:21px; "><font color="#333333">تا به حال راجع به جشنواره های وبلاگ نویسی در وبلاگهایم چیزی ننوشته ام و هیچ گاه نقاط ضعف جدی آن ها را به رشته تحریر درنیاورده ام. اما دیگر نمی توانم دردهای مجازی را تحمل کنم و ناداوری ها و اسراف ها را نگویم.<sup>پ.ن.1</sup><font color="#666666"><font color="#333333"><br>آنچه می خوانید نقد تخصصی بنده در حوزه وبلاگ نویسی است</font></font></font><a href="http://yamosaver.mihanblog.com/post/111" target="_blank" title="درد مجازی">.</a><font color="#333333"><font color="#666666"><font color="#333333"> تاکید می کنم که این نقد</font></font></font><a href="http://noormag.mihanblog.com/post/284" target="_blank" title="نفرات برتر دومین جشنواره وبلاگ نویسی قرآنی آیات">،</a><font color="#333333"><font color="#666666"><font color="#333333"> وجهی از سلیقه ندارد و کاملا بر اساس معیارهای تخصصی وبلاگ نویسی روز دنیا بحث خواهد شد<sup>پ.ن.2</sup></font><br></font> </font></div><h3><div align="center"><div style="TEXT-ALIGN:center; LINE-HEIGHT: 19px; COLOR: rgb(228,50,45); font-family:tahoma;FONT-SIZE: 12px;">کارم از گریه گذشته است بدان می خندم!</div></div></h3><h3><div align="center"><div style="TEXT-ALIGN:center; LINE-HEIGHT: 19px; COLOR: rgb(228,50,45); font-family:tahoma;FONT-SIZE: 12px;">اندر احوالات جشنواره های وبلاگ نویسی ناکارآمد دولتی!!<br></div></div></h3><h3><div align="center"><div style="TEXT-ALIGN:center; LINE-HEIGHT: 19px; COLOR: rgb(228,50,45); font-family:tahoma;FONT-SIZE: 12px;">من برای جشنواره نمی نویسم، برای خدا می نویسم :)<br></div></div></h3></div><br><div align="center"><img src="http://1ghari.ir/images/stories/noormag/weblog.jpg" alt="آسیب شناسی جشنواره وبلاگ نویسی" title="آسیب شناسی مسابقات وبلاگ نویسی" align="bottom" border="0" height="250px" hspace="0" vspace="0" width="400px"><br></div><font color="#333333"><b><br></b></font><font color="#333333"><b>من با اینترنت بزرگ شده ام! (درباره </b></font><a href="https://plus.google.com/u/0/103036076327909650398?rel=author" target="_blank" title="محمدعارف خطیبی">نگارنده</a><font color="#333333"><b>)</b></font><br><div align="justify"><font color="#333333">شاید از اولین روزهایی که اینترنت وارد ایران شد من هم وارد اینترنت شدم و حدود 7 سالش را هم وبلاگ می نویسم. در دو سال اخیر تصمیم به شرکت در جشنواره های وبلاگ نویسی گرفتم و در مدت دو سال 7 بار در </font><a href="http://noormag.mihanblog.com/post/284" target="_blank" title="برگزیدگان جشنواره وبلاگ نویسی قرآنی">جشنواره های وبلاگ نویسی</a><font color="#333333"> برگزیده شدم(بگذارید نقد را از همین جا نم نمک شروع کنم: نمی دانم داوران این جشنواره ها حداقل به اندازه من سابقه ی فعالیت مجازی دارند</font><a href="http://noormag.mihanblog.com/post/284" target="_blank" title="درد مجازی">؟</a><font color="#333333">)</font><br><br><br><font color="#333333"><b>مشکل چیست؟ (طرح مساله)</b></font><br><font color="#333333">اشکالات جشنواره های وبلاگ نویسی در چند محور زیر خلاصه می شود:</font><br><font color="#333333">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نداشتن تعریف مشخص از وبلاگ و وبلاگ نویسی،نداشتن هدف مشخص و سیاست گذاری درست با توجه به نیاز روز</font><br><font color="#333333">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نداشتن متولی برگزاری جشنواره های وبلاگ نویسی</font><br><font color="#333333">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عدم استفاده از وبلاگ نویسان شاخص و باتجربه در داوری</font><br><font color="#333333">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نداشتن آیین نامه مناسب که درصد تاثیرگذاری سلیقه را در نتایج داوری کاهش دهد</font><br><font color="#333333">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جوایز ناکافی و برگزاری و تشریفات نامناسب</font><br><font color="#333333">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سایر موارد نظیر نبود نظارت بر برگزاری جشنواره ها و چگونگی مصرف بودجه ها، اثرسنجی نکردن تاثیرات جشنواره، تکیه کردن مدیران به آمار کمی و نه کیفی..</font><br><br></div><div align="justify"><font color="#FF0000"><b>بنابراین داوری جشنواره ها به شدت سلیقه ای و ضعیف است، در جشنواره های مختلف وبلاگ نویسی <font color="#333333">نتایج متناقضی دیده می شود</font> که ناشی از <font color="#333333">تخصصی نبودن داوری</font> و نداشتن آیین نامه مناسب است و در یک جمله <font color="#333333">این تناقض ها، معلول سلیقه ای بودن شدید داوری هاست.</font><br></b></font></div><div align="justify">&nbsp;<br><br><font color="#333333"><b>شاهد بیاورم؟</b></font><br><font color="#333333">به اتفاقاتی که فقط برای دو تا از وبلاگ های بنده در طول این دو سال افتاده است دقت کنید:</font><br></div><font color="#333333"><br></font><table style="border:1px solid #999999; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 98%;" align="middle" cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody><tr><td style="border:1px solid #999999; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#333333">&nbsp;</font></td><td style="border:1px solid #999999; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#333333">&nbsp;<br>جشنواره آیات 90<br></font></td><td style="border:1px solid #999999; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#333333">&nbsp;<br>جشنواره شهرداری تهران</font></td><td style="border:1px solid #999999; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#333333">&nbsp;<br>جشنواره دینی خراسان جنوبی</font></td><td style="border:1px solid #999999; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#333333">&nbsp;<br>جشنواره آیات 1391</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #999999; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#333333">&nbsp;<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; رتبه کسب شده توسط وبلاگ <a href="http://noormag.mihanblog.com/" target="_blank" title="بینات">بینات</a></font></td><td style="border:1px solid #999999; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#333333">&nbsp; دوم<br></font></td><td style="border:1px solid #999999; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#990000"><b>&nbsp;حذف</b></font></td><td style="border:1px solid #999999; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#333333">&nbsp;اول</font></td><td style="border:1px solid #999999; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#333333">&nbsp;چهارم</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #999999; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#333333">&nbsp;<br>2.&nbsp; رتبه کسب شده توسط <a href="http://yamosaver.mihanblog.com/" target="_blank" title="یا مصور">فتوبلاگ یا مصور</a></font></td><td style="border:1px solid #999999; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#333333">&nbsp; سوم<br></font></td><td style="border:1px solid #999999; border-collapse: collapse;" align="center"><font color="#333333">&nbsp;دوم</font></td><td style="border:1px solid #999999; border-collapse: collapse;" align="center"><b><font color="#333333">&nbsp;حذف</font></b></td><td style="border:1px solid #999999; border-collapse: collapse;" align="center"><b><font color="#333333">&nbsp;حذف</font></b></td></tr></tbody></table><font color="#333333"><br></font><div align="justify"><font color="#333333">همان طور که مشاهده می کنید بینات در جشنواره ای دوم و در جشنواره دیگر حذف می شود و در همان جشنواره "یا مصور" دوم می شود! این یعنی نظر داوران در جشنواره شهرداری تهران کاملا عکس نظر داوران جشنواره آیات بوده است!! یا مصور در جشنواره های بعدی نیز حذف می شود :دی</font><br><font color="#333333">پرواضح است که نتایج کاملا غیر قابل پیش بینی و سلیقه ای است. این درحالی است که کیفیت وبلاگ های فوق چه از لحاظ قالب وبلاگ و چه از لحاظ محتوایی و تولید محتوا به شدت بهتر شده است. اضافه کنید حضور جدی وبلاگ ها در شبکه های اجتماعی، پرداختن به مسائلی که با تحلیل عملکرد دشمنان اسلام در اینترنت، به آن پرداخته می شود، افزایش دانش و تجربه وبلاگ نویس و&nbsp;</font><a href="http://noormag.mihanblog.com/post/284" target="_blank" title="درد مجازی">.</a>.<a href="http://noormag.mihanblog.com/post/284" target="_blank" title="وبلاگ برگزیده دومین جشنواره سراسری وبلاگ نویسی قرآنی تبریز">.</a><font color="#333333"> </font><a href="http://noormag.mihanblog.com/post/284" target="_blank" title="نقد دومین جشنواره وبلاگ نویسی قرآنی">.</a><font color="#333333">.</font><a href="http://noormag.mihanblog.com/post/284" target="_blank" title="درد مجازی!">.</a><font color="#333333"> ... ...</font><br><br><br><br><font color="#333333"><b>ماجراهای فتوبلاگ یامصور :D</b></font><br><br><font color="#333333"><font color="#990000"><b>لطفا شما داور باشید</b></font> <b>و بین یا مصور و وبلاگ هایی که در رقابت با یا مصور موفق بوده اند<font color="#990000"> قضاوت کنید:</font></b></font><br><br><font color="#333333"><b>» جشنواره آیات 91:</b> <br>بینات(وبلاگ چهارم) را با وبلاگ اول مقایسه کنید:&nbsp; <br></font><div align="center"><font color="#333333">روی لینک کلیک کنید:&nbsp;&nbsp; </font><a href="http://noormag.mihanblog.com/" target="_blank" title="بینات">بینات(چهارم)</a><font color="#333333"> &nbsp;</font><a href="http://kalamevahy.blogfa.com/" target="_blank" title="کلام وحی"> کلام وحی(اول!) </a><font color="#333333">&nbsp; &nbsp; </font><br></div><font color="#333333">یامصور را با برگزیدگان مقایسه کنید: </font><br></div><div align="center"><font color="#333333">روی لینک ها کلیک کنید:</font><a href="http://yamosaver.mihanblog.com/" target="_blank" title="وبلاگ حذف شده از جشنواره وبلاگ نویسی قرآنی"> فتوبلاگ یا مصور</a><font color="#333333">(حذف) - </font><a href="http://ayateghoran.blogfa.com/" target="_blank" title="فتوبلاگ برگزیده دومین جشنواره وبلاگ نویسی قرآنی آیات">آیات آسمانی قرآن</a><font color="#333333">(برگزیده) -&nbsp; </font><a href="http://ziyafatname.blogfa.com/" target="_blank" title="وبلاگ برگزیده دومین جشنواره سراسری وبلاگ نویسی قرآنی تبریز">آهسته عاشق می شوم</a><font color="#333333">(برگزیده)</font><br></div><div align="justify"><br><font color="#333333"><b>»جشنواره دینی خراسان جنوبی:</b> یا مصور را با برگزیدگان مقایسه کنید(هر چند قابل مقایسه نیستند):</font><br></div><div align="center"><a href="http://yamosaver.mihanblog.com/" target="_blank" title="فتوبلاگ قرآنی حذف شده از جشنواره وبلاگ نویسی قرآنی تبریز">&nbsp;یا مصور</a><font color="#333333">(حذف) - </font><a href="http://www.birjandcartoon.ir/" target="_blank" title="وبلاگ برتر جشنواره وبلاگ نویسی دینی">بیرجند کارتون</a><font color="#333333">(اول) - وبلاگ دوم از کار افتاده است!! :( -&nbsp; </font><a href="http://www.pishbariha.blogfa.com/" target="_blank" title="وبلاگ برتر جشنواره وبلاگ نویسی دینی">پیشبری ها</a><font color="#333333">(سوم)</font><br></div><div align="justify"><br><font color="#333333"><b>نظر شما چیست؟ کدام وبلاگ استحقاق رتبه برتر را داشته است؟</b></font><br><br><br><font color="#333333">وبلاگ های بینات و یا مصور در شبکه های اجتماعی حضوری جدی دارند و در تازه ترین مطالبشان، تولیدی بودن و رعایت کپی رایت را رعایت کرده است و چه از نظر فنی و چه محتوایی نسبت به برگزیدگان (غیر از سایت ذکر و مستی، برگزیده جشنواره 91 آیات) برتری دارند.</font><br><font color="#333333">جالب است دو فتوبلاگ فوق به جمع آوری عکس ها از اینترنت پرداخته اند در حالی که یا مصور علاوه بر جمع آوری، تولید محتوا نیز داشته است. همچنین مثلا در پستی که 111 تصویر از استاد عبدالباسط ارائه شده، 5 گالری تصویر در پست تولید شده که&nbsp; می شد مثل خیلی از وبلاگ ها این 111 تصویر به 111 پست تبدیل شود اما هدف بنده افزایش کمی بدون توجه به کیفیت نیست...</font><br><font color="#333333"><b>این فقط راجع به یک وبلاگ است اگر بخواهیم وبلاگ های دیگر را بررسی کنیم که ... ... ... !!! !!! !!!</b></font><br><br><font color="#333333">&nbsp;</font><br><br><br><font color="#333333"><b>یکی از دلایل رکود وبلاگستان، جشنواره های متعدد و بی کیفیت دولتی است...</b></font><br><font color="#333333">جشنواره ها باعث ایجاد وبلاگ های متعدد ارزشی شده اند که با کپی پیست شتاب زده و بی ارزش، مطالب ارزشی را منتشر می سازند. غافل از اینکه کار ارزشی بی کیفیت به ضد ارزش بدل خواهد شد.</font><br><br><font color="#333333">برای روشن شدن موضوع به بررسی مصداقی برخی جشنواره ها بسنده می شود.</font><br><font color="#333333"><b>بررسی مختصر چند جشنواره وبلاگ نویسی در سال 1391</b></font><br><font color="#333333">در این نقدها سعی می کنم بسیار خلاصه بنویسم چرا که برگزاری این جشنواره ها از پایه و اساس اشکال دارد و تعاریف و سیاست های اولیه آن ها نادرست است</font>:<br><br><font color="#333333">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>جشنواره وبلاگ نویسی قرآنی آیات</b></font><br><font color="#333333"><font color="#990000">مزایا:</font> جوایزی بهتر به نسبت سایر جشنواره ها، استقبال وبلاگ نویسان از جشنواره</font><br><font color="#333333"><font color="#990000">معایب:</font></font><br><font color="#333333">&nbsp;1<font color="#990000"><b>. روبات آنالیزگر: <font color="#333333">30.000.000</font> (بخوانید: سی میلیون تومان) هزینه روبات شده است.(البته بلانسبت روبات).</b></font> علی رغم تبلیغات فراوان مسئولان برگزاری، بیش از 60 درصد آنالیزهای روبات کاملا اشتباه و خلاف واقع است که به دلیل طولانی شدن نوشتار از پرداختن به آن صرف نظر می کنم ولی تیتروار می گویم که اشتباهات روبات در بخش های روبرو فاحش است: قسمت های خطا و ارورهای سی اس اس و html، تعداد کلمات کلیدی، لینک های شکسته، شبکه های اجتماعی(این روبات فیس بوک گوگل+ فرند فید توییتر را شبکه اجتماعی نمی شناسد و فیلترینگ مانع از دسترسی آن است و در عوض تبیان را شبکه اجتماعی قلمداد می کند و در سال 1391 متوجه شبکه اجتماعی فیس نما، کلوب و ... هم نبوده است چرا که وبلاگ های بنده در تمامی شبکه های نامبرده حضور دارند ولی در آنالیزش نیامده!!) و ...(باز هم هست ولی دیگر همین بس که چرا این همه هزینه بی مورد؟؟)</font><br><br><font color="#333333"><b>2. داورها وبلاگ نویس نیستند:</b> حداقل سال ها وبلاگ نویسی نکرده اند و ضمنا هیچ کدام وبلاگ نویسی برتر نیستند و حداقل وبلاگی شاخص هم ندارند. آیا یک مهندس نرم افزار می تواند داوری وبلاگ ها را انجام دهد؟(اگر او بتواند مهندس آبخیزداری هم می تواند!)</font><br><br><font color="#333333"><b>3. هیئت داوران:</b> مشکل اصلی اینجاست که در مرحله فینال داوران امتیازها را رها می کنند(ضعف آیین نامه) و به بحث راجع به وبلاگ ها می پردازند(شاید به شیوه جشنواره سینمایی فجر اما با این تفاوت که در اینجا هیچ کس تخصص وبلاگ نویسی ندارد و همه با سلیقه شخصی رای می دهند).</font><br><br><font color="#333333"><b>4. <font color="#990000">برگزیده شدن وب سایت های وردپرسی!!! در مسابقه وبلاگ نویسی!</font></b></font><br><font color="#333333">ویدیوکست برگزیده1390،&nbsp; با نام "</font><a href="http://quran.nosh.ir/" target="_blank" title="وبلاگ برگزیده دومین جشنواره سراسری وبلاگ نویسی قرآنی تبریز">تماشاکده قرآنی</a><font color="#333333">" را ببینید، روی هاست شخصی است. فتوبلاگ برتر سال 1391 با نام فتوبلاگ </font><a href="http://zekromasti.ir/" target="_blank" title="فتوبلاگ برنده جشنواره وبلاگ نویسی قرآنی تبریز">"ذکر و مستی</a><font color="#333333">" وبلاگ یا وب سایتی وردپرسی است که اتفاقا از html5 بهره می برد.<b> </b>همچنین وب سایت </font><a href="http://t-pasokhgoo.ir/" target="_blank" title="برگزیدگان جشنواره وبلاگ نویسی قرآنی">طلبه پاسخگو</a><font color="#333333"> در سال 1391 در بخش مقاله و پژوهش دوم شده است در صورتی که یک سایت است و حق شرکت در جشنواره وبلاگ نویسی را ندارد. <b>آیا انصاف است وبلاگ های روی هاست شخصی با وبلاگ هایی روی میهن بلاگ رقابت کنند؟</b> اهل فن می دانند چه می گویم...این اتفاق در جشنواره عفاف و حجاب حوزه علمیه هم واقع شد که چند وبسایت در مسابقه وبلاگ نویسی برگزیده شدند!!!</font><br><br><font color="#333333">5.باز هم هست اما به همین موارد بسنده می شود...</font><br><br></div> text/html 2012-02-13T20:50:31+01:00 noormag.mihanblog.com پویا امین عدالت اقتصادی از منظر قرآن http://noormag.mihanblog.com/post/257 <div style="text-align: justify; "><div style="text-align: center; "><img src="http://1ghari.ir/images/stories/noormag/edalat.png" alt="عدالت اقتصادی از منظر قرآن" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="2"></div>حوزه اقتصادی به سبب اهمیت آن در زندگی بشر، یكی از مباحث عمده آموزه های قرآنی را تشكیل می دهد؛ زیرا تامین سعادت واقعی انسان در سایه یكتاپرستی و سلامت امور اقتصادی و پرهیز از هرگونه فسادانگیزی است. از نظر اسلام، اقتصاد و ثروت، مایه قوام اجتماعی است. از این رو، تصحیح و اصلاح روابط اقتصادی جامعه، در كنار تصحیح نگرش های اعتقادی در صدر آموزه های آن قرار گرفته است.<br></div> <div style="text-align: center; "><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); "><div style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; ">در این مقاله گوشه ای از دیدگاه قرآنی نسبت به عدالت اقتصادی ، از زبان قرآن ، بیان می شود .<br><span style="font-weight: bold;"><br>- مفهوم عدالت اقتصادی قرآنی&nbsp; ،در چند جمله زیر خلاصه می شود : <br style="color: rgb(51, 51, 51);"></span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">1-هرآنچه در زمین است ،&nbsp; تنها به یك گروه یا طبقه معین اختصاص ندارد و از آنِ همگان است . </span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2-</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">امكانات و ثروت‌ها نباید تنها در اختیار قدرتمندان و سرمایه‌داران باشد .</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">3-</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">هیچ‌ یك از افراد جامعه حق ندارند در اموال دیگران تصرف و به حقوق اقتصادی آنها تجاوز كنند</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> .</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">4-تاکید و تشویق به کار ؛ </span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">سربار دیگران شدن و بهره‌مندی نابجا از حقوق دیگر افراد جامعه، ممنوع است</span> </div></div></div> text/html 2012-01-25T13:27:01+01:00 noormag.mihanblog.com پویا امین مراسم خواستگاری در قرآن http://noormag.mihanblog.com/post/244 <div style="text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); "> <div style="text-align: center; "><div style="text-align: right; "> <img src="http://1ghari.ir/images/stories/noormag/ezdevaj.jpg" alt="ازدواج در قرآن" align="right" border="0" hspace="10" vspace="3"><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 0);">» مراسم خواستگاری و ازدواج در قرآن </span><strong><font face="times new roman,times" size="3"><br></font></strong><div style="text-align: justify;"><br>&nbsp;در مراسم بله برون، حضرت موسی آمد خانه‌ی شعیب. شعیب گفت: من می‌خواهم یك دخترم را به تو بدهم. زشت نیست آدم به پسر بگوید: دخترم را می‌خواهم به تو بدهم؟<br>&nbsp;اگر داماد مثل موسی پیدا شد، دخترتان را مفت بدهید. مفت! موسی یك جوانی بود، انقلابی، تحت تعقیب، هنوز هم به پیغمبری نرسیده بود. منتهی فرعون او را شناخته بود، یك جلسه‌ی شورای نظامی تشكیل داد، بگیرید هركجا اعدامش كنید. خود موسی چون یك آدم انقلابی بود، سیاسی هم بود. یك عامل نفوذی در دربار فرعون داشت. آن عامل نفوذی آمد و گفت كه «وَ جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدینَة ِیَسْعى‏» (قصص/20) بدو آمد گفت «إِنَّ الْمَلَأَ یَأْتَمِرُون‏» (قصص/20) یك شورای نظامی تشكیل دادند «لِیَقْتُلُوك‏» تو را بكشند. «فَاخْرُج‏» فرار كن. خوب موسی منطقه‌ی مدین آمد، كار نداریم. <br>بالاخره وارد خانه‌ی شعیب شد. شعیب گفت: یكی از دخترهایم را می‌خواهم به تو بدهم. <span style="font-weight: bold;">اگر داماد مثل موسی بود، پدر عروس پیشنهاد ازدواج كند طوری نیست</span>.<span style="font-weight: bold;"> خود عروس خوب نیست پیشنهاد كند</span>. چون اگر خود عروس بگوید من دوست دارم زن تو شوم، پسر بگوید نه این شكست می‌خورد. پسر به دختر بگوید می‌خواهم تو را بگیرم، جواب نه بشنود، پسرها پررو هستد، شكست نمی‌خورند. دخترها نازك هستند. دختر بگوید من را بگیر، كسی به او بگوید تو را نمی‌خواهم. این اذیت می‌شود. اما پسر نه، پسر یك خرده قلدرتر است.<br><br>قرآن می‌گوید: «وَ ما أُریدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَیْك‏» (قصص/27) من نمی‌خواهم به تو سخت بگذرد، هرجایی آسان است. می‌گویند: بهترین مهمان كسی است كه بگوید آقا هرچه آسان است پذیرایی كن. به صاحبخانه نگو من چه می‌خواهم. بگو: چه چیزی برایت آسان است؟ گاهی كباب دارد، بگویی: نان و ماست، ماست ندارد. به او بگو: آقا چه چیزی در خانه است؟ حدیث داریم اگر مهمان خودش آمد، هرچه در خانه است برایش بیاور. از خانه بیرون نرو. اما اگر دعوتش كردی، باید برایش مایه بگذاری. اگر مهمان را دعوت كردی، به او بی‌اعتنایی كردی، حق دارد غیبت تو را بكند. از جاهایی كه غیبت جایز است، البته همان، فقط بگوید بد پذیرایی كرد. <br><br>ببینیم داماد چطوری برایش آسان است. موسی در مراسم بله برون گفت: من دخترم را به تو می‌دهم، هرطور برایت آسان است. بعد هم تعهد می‌كنم. گفت: «سَتَجِدُنی‏ إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحینَ» (قصص/27) خواهی دید كه من آدم صالحی هستم. شعیب پیغمبر بود به دامادش گفت: خواهی دید كه من آدم صالحی هستم. آدم صالح آدمی است كه در بله برون به داماد گیر ندهد. پس شما فهمیدید چرا سر نماز می‌گوییم: «السلام علینا و علی عباد الله الصالحین» یعنی السلام علینا و علی هر پدر زنی كه در بله برون گیر ندهد! چون گفت: «سَتَجِدُنی‏ إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحینَ» من صالح هستم. صالح چه كسی است؟ كسی که گیر ندهد! <br></div></div></div></div><br>- آنچه مشاهده نمودید ، گزیده ای بود از بیانات حجة الاسلام قرائتی در موضوع ازدواج و تشكیل خانواده در اسلام<br>&nbsp;( برنامه تلویزیونی درس هایی از قرآن در تاریخ 23/05/90 )<strong><font face="times new roman,times" size="3"><font color="#000080"><br></font></font></strong><br><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td style="background-color: rgb(241, 243, 247); "><br></td> <td style="background-color: rgb(255, 243, 227); text-align: right; "><ul><li><a style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); " href="http://noormag.mihanblog.com/post/tag/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%20%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85" target="_blank" title="حیا در قرآن">سلسله مباحث خانواده از نگاه قرآن کریم</a><span style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); "> "</span><a style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); " href="http://noormag.mihanblog.com/" target="_blank" title="">بینات</a><span style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); ">" - مطلب سوم <br></span></li></ul></td></tr></tbody></table> text/html 2012-01-15T03:38:52+01:00 noormag.mihanblog.com پویا امین ازدواج مجدد زنان بیوه و مطلقه ، حافظ سلامتى جامعه http://noormag.mihanblog.com/post/258 <div style="text-align: right; "> <img style="width: 200px; height: 161px;" src="http://1ghari.ir/images/stories/noormag/ezdevaj.jpg" alt="ازدواج در قرآن" align="right" border="0" hspace="10" vspace="3"><span style="color: rgb(51, 0, 0); font-weight: bold; ">» ازدواج مجدد زنان مطلقه از منظر قرآن</span> <br><div style="text-align: justify; "><span style="color: rgb(51, 51, 51); ">یكی از بناهاى پر اهمیت اجتماع، ازدواج و تشكیل خانواده است در این ‏واحد‎ ‎اولیه اجتماعى سنگ بناى تعلیم و تربیت نهاده می‌شود و انسان در ‏عرصه ازدواج به‎ ‎آرامش و تكامل می‌رسد.متاسفانه بواسطه وجود برخی سنت های غلط و یا برداشت های نادرست از قوانین شرعی ، زنان و گاهی اوقات مردان ایرانی از تشکیل مجدد خانواده پرهیز می کنند .</span>حال آن که از لحاظ&nbsp; قرآن و نقل و همچنین عقل ، زن و یا مرد مطلقه پس از فوت همسر یا طلاق ، حق دارد مجددا" ازدواج کند.<br><br>آیه شریفه 232 سوره مبارکه بقره در شان جابر بن عبد اللَّه أنصاری نازل شده است. او دختر عمویی داشت که شوهرش طلاقش داد و با اینکه عده ‏اش تمام شده بود می ‏خواست رجوع کند و جابر جلوگیری می ‏کرد و می ‏گفت: «تو دختر عموی ما را طلاق داده ‏ای و دوباره می ‏خواهی با او ازدواج کنی؟» و خود آن زن علاقمند به شوهرش بود. این آیه نازل شد که چرا از ازدواج زنان جلوگیری می‏ کنید.(1)<br><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 0); ">» پیام های آیه 232 سوره بقره :</span><br>1- رأى زن مطلقه، در انتخاب شوهر محترم است و در ازدواج مجدّد، اجازه از دیگرى لازم نیست. «فلاتعضلوهنّ» <br> 2- با یك طلاق، براى همیشه بدبین نباشید. چه بسا بعد از طلاق، دو طرف پشیمان شده و آماده زندگى مجدّد به نحو شایسته‏اى باشند. «ینكحهنّ ازواجهنّ» <br> 3- شرط اصلى ازدواج، رضایت طرفین است. «تراضوا بینهم» <br> 4- توافق بر ازدواج، باید بر اساسى عقلایى وعادلانه باشد. «تراضوا بینهم بالمعروف» <br> 5 - كسانى كه در راه ازدواجِ مشروع دیگران، كارشكنى ومشكل آفرینى مى‏كنند، باید در ایمان خود نسبت به خدا و قیامت شكّ كنند. «لا تعضلوهنّ... ذلك یوعظ به من كان منكم یؤمن باللّه والیوم الاخر» <br> 6- از جاذبه ‏هاى طبیعى و مشروع ، جلوگیرى نكنید. چه بسا زن و مردى كه میان آنها طلاق جدایى افكنده، از یكدیگر خاطرات شیرینى نیز داشته باشند و گاه و بیگاه آن خاطرات را یاد بیاورند كه اگر به طور طبیعى و مشروع به هم نرسند، خطر انحراف وجود دارد. «ینكحهنّ ازواجهنّ... ذلكم ازكى لكم و اطهر» <br> 7- براى حفظ سلامتى جامعه ، زنان مطلقه نباید بى ‏همسر بمانند. «ینكحن... ذلكم ازكى لكم و اطهر» <br> 8 - بركات ازدواج مجدّد و بازگشت به همسر اوّل و همچنین مفاسد طلاق و بى ‏همسرى، فوق درك بشر است. «واللّه یعلم وانتم لا تعلمون»(2)<br><span style="color: rgb(51, 51, 51); "> </span><br><table style="border: 2px solid rgb(51, 0, 0); border-collapse: collapse; color: rgb(51, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px; width: 445px; text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto; height: 100px; " cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody><tr><td style="border: 2px solid rgb(51, 0, 0); border-collapse: collapse; "><div style="text-align: center; "><p style="line-height: 250%; " dir="RTL" class=" ">وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلِكَ یُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِكُمْ أَزْكى‏ لَكُمْ وَ أَطْهَرُ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ&nbsp;</p><p style="line-height: 250%; color: rgb(51, 51, 51); " dir="RTL" class=" ">و هنگامى كه زنان را طلاق دادید و عدّه خود را به پایان رساندند، مانع آن ها نشوید كه با همسران(سابق) خویش، ازدواج كنند! اگر در میان آنان، به طرز پسندیده‏ اى تراضى برقرار گردد. این دستورى است كه تنها افرادى از شما، كه ایمان به خدا و روز قیامت دارند، از آن، پند مى‏ گیرند(و به آن، عمل مى ‏كنند). این(دستور) ، براى رشد(خانواده‏ هاى) شما مؤثرتر، و براى شستن آلودگی ها مفیدتر است؛ و خدا مى ‏داند و شما نمى ‏دانید. (بقره / 232)</p></div> </td></tr></tbody></table><br>بنابراین اگر زنان مطلّقه ، با همان شوهران سابق خود توافق كرده و ازدواج كنند، در پاكى و تزكیه فرد و جامعه، تأثیر بسیار دارد. «ذلكم ازكى لكم واطهر» زیرا در این نوع ازدواج، اسرار یكدیگر مخفى مانده و فرزندان به آغوش والدین و سرپرست واقعى خود برمى ‏گردند و چون زن و شوهر طعم تلخ طلاق را چشیده ‏اند، از جدائى مجددّ نگرانند.(3)<br>------------------<br>پی نوشت ها<br>1- تفسیر الدر المنثور ،علامه طباطبایی ، ج 1، ص 286&nbsp; .<br>2- تفسیر نور ، حجة الاسلام قرائتی .<br>3- همان .<br></div></div><strong><br></strong><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td style="background-color: rgb(241, 243, 247); "><br></td> <td style="background-color: rgb(255, 243, 227); text-align: right; "><ul><li><a style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); " href="http://noormag.mihanblog.com/post/tag/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%20%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85" target="_blank" title="حیا در قرآن">سلسله مباحث خانواده از نگاه قرآن کریم</a><span style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); "> "</span><a style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); " href="http://noormag.mihanblog.com/" target="_blank" title="">بینات</a><span style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); ">" - مطلب پنجم .</span></li><li><span style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); ">این پست برای اولین بار توسط این </span><a style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); " href="http://noormag.mihanblog.com/" target="_blank" title="دانلود مقالات قرآنی">وبلاگ</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; "> منتشر شده است؛لطفا در باز نشر آن،منبع را درج نمایید.</span></li></ul></td></tr></tbody></table> text/html 2011-12-26T15:51:58+01:00 noormag.mihanblog.com پویا امین مبارزه امت اسلامی و یهود از منظر قرآن http://noormag.mihanblog.com/post/251 <div style="text-align: justify; "><div style="text-align: center; "><img style="width: 450px; height: 175px; " src="http://1ghari.ir/images/stories/noormag/ghods_noormag.mihanblog.com.jpg" alt="قدس" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><span id="ctl0_Main_content">سوره اسراء مكی است و در شرایطی بر پیامبر نازل شده كه هنوز كعبه در اختیار مشركان بود وپیامبر و پیروان اندكش مورد آزار وتعقیب آنان بودند ومعبد قدس هم نزد آنان بی اهمیت بود. خداوند بر این دو مكان نام مسجد نهاد و در‌آن شرایط خبر از حاكمیت مؤمنین، بر این دو مكان داد. مسلمان ها با پیروزی بر قریش كعبه را از وجود بتان پاك كردند و‌ آن را مسجد خدا قرار دادند و در عهد خلیفه دوم، قدس به تصرف مسلمانان در آمد و معبد قدس، نام قرآنی مسجدالاقصی را گرفت. در آیه چهارم از سوره اسراء خداوند خطاب به یهود چنین می‌گوید:</span><br><div style="text-align: center; "><span id="ctl0_Main_content"> وقضینا الی بنی اسرائیل فی الكتاب لتفسدن فی الارض مرتین و لتعلن علوا كبیراً <br></span><div style="text-align: center; "><span id="ctl0_Main_content">ما به بنی اسرائیل خبر دادیم كه شما در زمین دوبار به فساد خواهید پرداخت، زیراكه در پی تمكن و سلطه بزرگ هستید. </span><br></div></div><div style="text-align: justify; "><span id="ctl0_Main_content"> از این آیه چنین برمی‌آید كه استعلاء و افساد یهود در زمین است، نه در یك منطقه خاص. در عهد رسول خدا <span style="font-weight: bold; ">نخستین افساد یهود</span> به وجود آمد، آنان بانقض پیمان،‌ قصد توجه به هم پیمانان آنان از قبایل عرب و قریش، از بین رفتنی نبود. خداوند در سوره حشر می‌فرماید: </span><br><span id="ctl0_Main_content"> هو الذی اخرج الذین كفروا من اهل الكتاب من دیارهم لاوِّل الحشر ما ظنتم ان یخرجوا و ظنوا انهم ما نعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حیث لم یحتسبوا و قذف فی قلوبهم الرعب یحُربون بیوتهم بایدیهم و ایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار(حشر59/2)</span><br><span id="ctl0_Main_content"> بر اساس این آیه، قوم یهود هم گمان نمی‌كردند كه روزی به دست مسلمانان شكست بخورند و مقهور مسلمین شوند، به این ترتیب نخستین توطئه یهود نقش برآب شد. آیه 5 سوره اسراء اشاره به نابودی و توطئه یهود دارد: فاذا جاء وعد اولیهما بعثنا علیكم عباداً لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار و كان وعداً مفعولاً.</span><br><br><span id="ctl0_Main_content"> <span style="font-weight: bold; ">افساد دوم</span>: ‌پس از هزیمت یهودیان از برابر مسلمین و پراكندگی آنان در سطح جهان، بر اثر فاصله گرفتن مسلمان ها از ایمان و جهاد، بار دیگر یهود با كمك سایر دشمنان اسلام، در منطقه قدس تجمع كرد و با حیله‌های مختلف در سایه استعمار، برتری جویی را در منطقه آغاز كرد و با جنگ و خونریزی دست به افساد زد و این در حالی است كه این بار یهود با مكنت و قدرت افزون‌تری وارد میدان شده است. قرآن كریم با اشاره به این واقعیت می‌فرماید: </span><br><div style="text-align: center; "><span id="ctl0_Main_content"> ثم رددنا لكم الكرة علیهم و امددناكم باموال و بنین و جعلناكم اكثر نفیراً(اسراء17-6)</span><br></div><span id="ctl0_Main_content"> لازم به یاد‌آوری است كه تجمعی كه یهود در منطقه قدس داشته است خیلی كم‌تر از آن چیزی است كه در تورات وعده داده شده است، ولی قرآن كریم در آیه 7 سوره اسراء، اشاره به یك مبارزه خونین میان مسلمانان و صهیونیست ها می‌كند. <br> ان احسنتم احسنتم لانفسكم و ان اساتم فلها فاذا جاء وعد الاخرة لیسؤا وجوهكم و لیدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة و لیتبروا ما علوا تتبیراً.</span><br><span id="ctl0_Main_content"> پیام آیه، پیروزی مسلمانان بر اشغال‌گران است كه با داخل شدن مسلمانان درمسجد الاقصی تحقق می‌یابد، همان‌طور كه در زمان عمربن‌خطاب تحقق یافت و آنگاه سیطره یهود در همه اشكال آن از بین رفت.</span><br><span id="ctl0_Main_content"> تشابه فراوانی بین ظروف افساد اولی كه در عهد رسول خدا بود و افساد دومی كه در عصر حاضر تحقق یافته، وجود دارد. مكنت و قدرت فراوان در اختیار صیهونیست ها است، همان‌طور كه در عهد رسول خدا بود و اینكه دشمن خود را شكست‌ناپذیر تصور می‌كند و در جبهه مقابل پراكندگی و چند دستگی مسلمان ها و عرب ها و وجود منافقین در بین آنان و اكنون ظهور آثار وحدت و پناه بردن عرب ها به اسلام، همه نشان از تكرار تاریخ می‌دهد و امید آن می‌رود كه با ایمان و همت مسلمین بار دیگر قدس شریف از دست اشغال‌گران آزاد شود و وعده قرآن تحقق یابد. طبعاً سرور شادی كه این پیروزی برای مسلمانها خواهد آورد بالاترین سرور است، زیرا كه پیروزی آن بالاترین پیروزی است. در پایان بار دیگر به آیه قرآن تمسك می‌كنیم كه فرمود: و لیدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة اول و لیتبروا ما علواتتبیراً(اسراء17/7).<br></span><br><br><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td style="background-color: rgb(241, 243, 247); "><br></td> <td style="background-color: rgb(255, 243, 227); text-align: right; "><ul><li><a style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); " href="http://noormag.mihanblog.com/post/tag/%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C" target="_blank" title="دشمن شناسی از منظر قرآن کریم">سلسله مباحث دشمن شناسی و استکبارستیزی</a><span style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); "> "</span><a style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); " href="http://noormag.mihanblog.com/" target="_blank" title="">بینات</a><span style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); ">" - مطلب سوم</span></li></ul></td></tr></tbody></table><br></div></div> text/html 2011-12-06T13:30:52+01:00 noormag.mihanblog.com پویا امین ویژگی های مستکبران http://noormag.mihanblog.com/post/250 <div style="text-align: center; "><div style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; "> <img src="http://1ghari.ir/images/stories/noormag/doshman_shenasi_noormag.mihanblog.png" alt="دشمن شناسی" align="right" border="0" hspace="10" vspace="3"><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 0); ">ویژگی افراد مستكبر و سركش</span><strong><font face="times new roman,times" size="3"><font color="#000080"><br></font></font></strong><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-weight: bold; "></span></font>در روان‏شناسی شخصیت مستكبران توجه به این اصول و رویكردهای قرآنی لازم و ضروری است. از این‏ رو ما در شناخت این روحیه به آیاتی توجه می‏ كنیم كه نمونه‏ های عینی شخصیت‏ های مستكبران و همچنین شیوه ها و طرح های عملکرد&nbsp; آنان ، در آن تحلیل و تبیین شده است. آیات بسیاری در تجزیه و تحلیل شخصیت‏ های ایشان وارد شده است تا در نهایت، تبیین درستی از آنان به دست دهد.<br><div style="text-align: center; "><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br><br><br></font></div><table style="background-color: rgb(255, 255, 255); width: 205px; height: 90px; margin: 11px; " align="left" border="0" cellspacing="0"><tbody><tr style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 0); "><td style="font-size: 12px; padding-left: 3px; padding-right: 3px; text-align: center; " dir="rtl" bgcolor="#eddaa6"><font size="1"><span style="font-weight: bold; ">29 ویژگی مستکبران</span><br></font></td> </tr> <tr style="color: rgb(51, 0, 0); " align="justify"> <td style="padding: 5px; font-size: 11px; line-height: 120%; " dir="rtl" bgcolor="#fdecd0"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;1- مکر<br>2- سوگند<br>3- مظلوم نمایی<br>4- ظاهرسازی منافقانه<br>5- تفرقه<br>6- شایعه پراکنی<br>7- بمباران تبلیغاتی<br>8- مبالغه<br>9- کتمان<br>10- سفرها و مانورها<br>11- جلسات مخفیانه<br>12- اغفال<br>13- سرمایه گذاری<br>14- تحقیر<br>15- همکاری با خارجی ها<br>16- تهدید<br>17- ایمان دروغین<br>18- تضعیف رهبر<br>19- واژگون کردن امور<br>20- جاسوس<br>21- خود را قوی پنداشتن<br>22- جو سازی<br>23- تهمت<br>2</span>4-سوء استفاده دشمن از القاب دروغین<br>25- ایجاد ترس و دلهره در میان مؤمنان<br>26-طعنه و تمسخر احكام مذهبی<br>27-سخنان فریبنده و عذرخواهی‌ ظاهری<br>28- تحریك احساسات و مظلوم نمایی <br>29-جلوگیری دشمنان از شنیدن صدای حق</td></tr></tbody> </table><div style="text-align: justify; "><br style="color: rgb(51, 51, 51); "><span style="color: rgb(51, 51, 51); ">آنچه فرا روی شماست بخشی از بیانات حجة الاسلام قرائتی در برنامه تلویزیونی درس هایی از قرآن ( مورخه 89/08/13 ) است&nbsp; که از نظرتان خواهد گذشت :</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); "><strong style="color: rgb(51, 51, 51); "><font face="times new roman,times" size="3"> </font></strong><br style="color: rgb(51, 51, 51); "><span style="color: rgb(51, 51, 51); ">- در قرآن فرعون‌ها، قارون‌ها، مستكبر هستند.</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); "><span style="color: rgb(51, 51, 51); ">-&nbsp; مستكبر چه می‌كند؟</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); "><span style="color: rgb(51, 51, 51); ">&nbsp;- روش او چیست؟ طرح‌های فرهنگی دارد.</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); "><br style="color: rgb(51, 51, 51); "><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51); ">عناوین طرح های مستکبران و دشمنان اسلام :</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); "><ul><li><span style="color: rgb(51, 51, 51); ">مكر و حیله و خدعه دشمنان حق</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51); ">&nbsp;ایجاد تفرقه میان شیعه و سنّی</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51); ">سفرها و ملاقات‌های آشكار و نهان دشمن</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51); ">تحقیر و تهدید، ابزار مستكبران</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51); ">برنامه‌ریزی دشمن برای تضعیف رهبر</span></li><li><span style="font-weight: bold; "> </span>ایجاد ترس و دلهره در میان مؤمنان</li></ul><br><br><br>- دانلود دو مقاله در باب دشمن شناسی ( گردآوری توسط بینات ) :<br></div> <p><span class="p1"><img style="width: 19px; height: 21px; " src="http://1ghari.ir/images/stories/noormag/Software_download_ICon.jpg" alt="" align="right" border="0" hspace="0" vspace="0"></span><span class="p1">&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://parsaspace.com/files/4261674884/?c=933" target="_blank" title="">رفتار شناسی شخصیت مستکبران ( حجم فایل پی دی اف 115 کیلوبایت می باشد )</a><span class="p1">&nbsp; [</span><a href="http://www.somamus.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=258&amp;Itemid=46" target="_blank" title="">لینک منیع مقاله</a><span class="p1">]</span><a class="p1" href="http://rasekhoon.net/_websitedata/publicfiles/Article/saale%2090.rar"><br></a></p> <a href="http://parsaspace.com/files/3261674884/?c=933" target="_blank" title=""><img style="width: 19px; height: 21px; " src="http://1ghari.ir/images/stories/noormag/Software_download_ICon.jpg" alt="" align="right" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><span class="p1">&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://parsaspace.com/files/3261674884/?c=933" target="_blank" title=""><span class="p1">ابلیس و فرعون </span><span class="p1">( حجم فایل پی دی اف 239 کیلوبایت می باشد )</span></a><span class="p1">&nbsp; [</span><a href="http://www.somamus.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=54&amp;Itemid=46" target="_blank" title="">لینک منیع مقاله</a><span class="p1">]</span><a class="p1" href="http://rasekhoon.net/_websitedata/publicfiles/Article/saale%2090.rar"><br> </a><p>&nbsp;<br></p><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td style="background-color: rgb(241, 243, 247); "><br></td> <td style="background-color: rgb(255, 243, 227); text-align: right; "><ul><li><a style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); " href="http://noormag.mihanblog.com/post/tag/%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C" target="_blank" title="دشمن شناسی از منظر قرآن کریم">سلسله مباحث دشمن شناسی و استکبارستیزی</a><span style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); "> "</span><a style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); " href="http://noormag.mihanblog.com/" target="_blank" title="">بینات</a><span style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); ">" - مطلب دوم</span></li></ul></td></tr></tbody></table></div></div> text/html 2011-12-01T12:53:16+01:00 noormag.mihanblog.com پویا امین ملاك‌های انتخاب همسر از منظر قرآن کریم http://noormag.mihanblog.com/post/241 <div style="text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); "><div style="text-align: center; "><div style="text-align: right; "> <img src="http://1ghari.ir/images/stories/noormag/ezdevaj.jpg" alt="ازدواج در قرآن" align="right" border="0" hspace="10" vspace="3"><span style="color: rgb(51, 0, 0); font-weight: bold; ">» ملاك‌های انتخاب همسر</span><br>&nbsp;<br>&nbsp;در انتخاب همسر ملاك چیست؟<br>&nbsp;در انتخاب همسر خود دختر مهم است؟<br><br>&nbsp;اولین ملاك دین است. «وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَة» (بقره/221) <br><br>بعد از ایمان اخلاق است&nbsp; و بعد خانواده ، تفکر شبیه هم و هم کفو بودن .<br>مؤمنه یعنی ایمان دارد یا نه؟ عقیده دارد یا نه؟<br>&nbsp;بعد از ایمان اخلاق است. ممكن است مؤمن باشد، اخلاقش! <br>بعد اصالت خانوادگی است.<br>&nbsp;بعد از نظر فكری به هم بخورند. <br><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">گاهی ممكن است ایمان دارد ولی مخش نمی‌‌كشد. قرآن یك آیه دارد می‌گوید: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا» یعنی ای كسانی كه ایمان دارید، چنین باشید، چنین باشید، چنین باشید، چنین باشید، بعد می گوید: «إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ» (آل عمران/118) اگر عاقل هستید.پیداست «آمنوا» هست، ولی عاقل... بگویید... نیست. فكرش با هم نمی‌خورد.</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;در انتخاب همسر اصولی كه باید رعایت شود، ایمان، اخلاق، خانواده، فكر به هم بخورد. هم كُفو باشد.</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;كُفو را اسلام كُفو مالی قرار نداده. كه قالی‌های خانه‌ی ما یكطور باشد، ماشین ما مثل هم باشد. لهجه‌ی ما مثل هم باشد. حالا یكی لهجه‌اش یكطور دیگر است. یكی یك طور دیگر است. قد ما به هم نمی‌خورد. پیراهن نیست كه به یك سایز بخورد. حالا ممكن است یك سانت كوتاهتر باشد، یك سانت بلندتر باشد.</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">سنشان باید به هم بخورد. اما حالا لازم نیست حتماً سنشان مو به مو... حالا یا شش ماه او بزرگتر است، یا یكسال این بزرگتر است. اینها گیر نیست. دندانش مثل اینكه دو تا به هم می‌خورد. مثل اینكه راه كه‌می‌رود دو میلی‌متر... این حرف‌ها را ول كن. ایمان، اخلاق، خانواده، كُفو البته شكل هم كه معلوم است. باید ببینیش او را بپسندی. لازم نیست زیبا باشد و زیباترین دختر یا پسر باشد. ممكن است دو نفر هستند خوشگل درجه یك هم نیستند، معمولی هستند، اما وقتی نگاه به هم می‌كنند، همدیگر را دوست دارند. اصل دوستی است. اینقدر دختر و پسر خوشگل داریم با هم بد هستند. و اینقدر آدم‌های معمولی داریم زندگی‌شان شیرین است. آنچه مهم است، ایمان، اخلاق، خانواده، تفكر، شكل هم كه باید مورد قبول باشد. پدر حق ندارد به دخترش تحمیل كند تو باید حتماً زن این شوی.</span></div></div></div></div><br>برگرفته از بیانات حجة الاسلام قرائتی در موضوع ازدواج و تشكیل خانواده در اسلام ( برنامه تلویزیونی درس هایی از قرآن در تاریخ 23/05/90 )<strong><font face="times new roman,times" size="3"><font color="#000080"><br></font></font></strong><br><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td style="background-color: rgb(241, 243, 247); "><br></td> <td style="background-color: rgb(255, 243, 227); text-align: right; "><ul><li><a style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); " href="http://noormag.mihanblog.com/post/tag/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%20%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85" target="_blank" title="حیا در قرآن">سلسله مباحث خانواده از نگاه قرآن کریم</a><span style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); "> "</span><a style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); " href="http://noormag.mihanblog.com/" target="_blank" title="">بینات</a><span style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); ">" - مطلب دوم .</span></li><li><span style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); ">این پست برای اولین بار توسط این </span><a style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); " href="http://noormag.mihanblog.com/" target="_blank" title="دانلود مقالات قرآنی">وبلاگ</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; "> منتشر شده است؛لطفا در باز نشر آن،منبع را درج نمایید.</span></li></ul></td></tr></tbody></table> text/html 2011-11-15T10:38:09+01:00 noormag.mihanblog.com پویا امین مصادیق حیا و عفت http://noormag.mihanblog.com/post/237 <img style="width: 150px; height: 97px; " src="http://1ghari.ir/images/stories/noormag/haya.png" alt="حیا در قرآن" align="right" border="0" hspace="7" vspace="3"><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 0); ">مصادیق حیا و عفت در قرآن و روایات</span><br><div><div style="text-align: justify; "><span style="color: rgb(51, 51, 51); ">با نظر به زندگی اولیای دین و انسان‏ های باتقوا در می ‏یابیم که داشتن حیا و عفت تا چه اندازه در نیل به کمالات انسانی و تقرب به پیشگاه الهی تأثیرگذار بوده و کسب این شایستگی، آنان را به مقامات عالی و دوستی پروردگار رسانده است تا جایی که نفس‏شان به دم الهی مسیحا گشته و به موجب پرهیز از حرام و عفت‏ ورزی، صاحب باطنی پاک و بصیرتی نیک شده و در پهنه عالم به برکت حضور و وجود آنها، انسان‏های بسیاری از شعاع انوار ملکوتی بهره ‏مند شده و از رنج و عذاب رهایی یافته‏ اند.</span><br></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; ">&nbsp;نمونه بارز عفت و حیا را می ‏توان در زندگی حضرت یوسف(ع) مشاهده کرد.<br><table style="background-color: rgb(255, 255, 255); width: 205px; height: 112px; margin: 11px; " align="left" border="0" cellspacing="0"><tbody><tr style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 0); "><td style="font-size: 12px; padding-left: 3px; padding-right: 3px; text-align: center; " dir="rtl" bgcolor="#eddaa6">مصادیق حیاء در قرآن حکیم<br></td> </tr> <tr style="color: rgb(51, 0, 0); "> <td style="padding: 5px; font-size: 11px; line-height: 120%; " dir="rtl" bgcolor="#fdecd0"><div style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);">::&nbsp; نمونه بارز عفت و حیا را می ‏توان در زندگی حضرت یوسف(ع) مشاهده کرد.<br><br>.:: خصلت حیا در آیه 25 سوره قصص به صورت ملموس و کاربردی مطرح گردیده است<br><br></div><div style="text-align: justify; "><span style="color: rgb(51, 0, 0);">.::</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><span style="color: rgb(51, 0, 0);">رفتارهای حاکی از حیا، برجسته‏ ترین نکات زندگی پیامبر خدا(ص) و ائمه معصومین(ع) می‏ باشد .</span><br></span></div></td></tr></tbody> </table><br><div style="text-align: justify; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">در قرآن کریم آمده است که همسر عزیز مصر در بیان علت زندانی کردن یوسف گفت: من از او تقاضای مراوده کردم و او عفت ورزید، پس او را زندانی کردم. هنگامی که یوسف این سخن را شنید دست به دعا برداشت و بیان داشت: پروردگارا! رنج زندان را خوش‏تر از عمل زشتی می‏دارم که مرا به آن دعوت می‏کنند.(1) <br>در پاکدامنی حضرت موسی(ع) بیان شده: وقتی حضرت شعیب حضرت موسی را دعوت کرد تا به پاس خدمتی که به دخترانش نموده بود ـ آب دادن به گوسفندان ـ از وی قدردانی کند، یکی از دختران گفت: ای پدر، این جوان (موسی) را به کار گیر، زیرا بهترین فرد، قوی و امین است. شعیب در جواب اظهار داشت: قوی بودن او را در موقع آب کشیدن از چاه دیدی ولی امین بودنش را از کجا فهمیدی؟ دختر در توضیح دلیل خویش بیان کرد: وقتی از موسی خواستیم به حضور شما آید پذیرفت. من برای نشان دادن راه خانه، از جلو حرکت می‏کردم و موسی از پشت سر من می‏آمد. هنوز مسافتی را طی نکرده بودیم که درخواست کرد جلو برود و من در پشت سرش راه روم. دلیل تقاضایش این بود که باد لباس مرا تکان می‏دهد و با دیدن این وضع امکان داشت عملی بر خلاف عفت مرتکب گردد.(2)</span></div> <div style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; "> </div> <div style="text-align: justify; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">چون حضرت زهرا(س) در بستر شهادت قرار گرفت، روزی به اسما فرمود: تابوت‏ هایی که جنازه افراد را با آن حمل می‏ کنند دوست ندارم ـ ظاهرا تابوت آن زمان دیواره نداشته و برجستگی‏ های بدن شخصی که روی آن قرار می‏گرفته مشخص بوده است ـ اسما می‏گوید: به حضرت عرض کردم: زمانی که در حبشه بودم، مردم برای حمل جنازه تابوتی از چند تخته و چوب می‏ساختند که بدن کاملاً پوشیده بود و نمایان نمی‏شد. با رضایت حضرت تابوت را ساختم و پارچه‏ای بر آن کشیدم. فاطمه(س) آن را پسندید و فرمود: خداوند تو را از آتش دوزخ حفظ کند. مثل این را برای من بساز که اندام زن و مرد در آن تشخیص داده نمی‏شود.(3)</span></div> <div style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; "> </div> <div style="text-align: justify; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">انسان‏ های باحیا نه تنها در پیشگاه پروردگار از انجام اعمال خلاف و ناپسندپرهیز می‏کنند بلکه صحنه زندگی را محضر خدا می‏دانند و در بین خانواده و اجتماع به رعایت این ویژگی پای‏بندند. کسی که از خدا شرم نکند از دیگران نیز حیا نمی‏ کند. ابوصباح کنانی یکی از فقها و برجستگان مکتب امام باقر(ع) می‏گوید: روزی به خانه حضرت رفتم و در زدم. کنیزی که تازه به حد بلوغ رسیده بود در را باز کرد. با دست به سینه‏ اش زدم و گفتم: به آقایت بگو ابوصباح کنانی است و اجازه ورود می‏ خواهد. ناگاه امام باقر(ع) با تندی صدا زد: داخل شو ...! وقتی وارد شدم، قسم خوردم که از دست زدن به سینه کنیزک قصد بدی نداشتم. خواستم بفهمم شما از کار من مطلع می‏شوید (تا بر ایمانم افزوده گردد). امام فرمود: اگر فکر کنی که این دیوارها مانع دید ما می‏شود، همان طور که مانع دید شما می‏شود، پس فرقی بین ما و شما نیست. سپس به جهت اینکه حفظ حیا نکرده و بر سینه دخترک زده بودم فرمود: بپرهیز و دیگر مانند این عمل را تکرار نکن.(4)</span></div> <div style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; "> </div> <div style="text-align: justify; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">رفتارهای حاکی از حیا، برجسته‏ ترین نکات زندگی پیامبر خدا(ص) و ائمه معصومین(ع) می‏ باشد. حضرت ابوطالب در وصف این حالات می‏گوید: هیچ گاه پیامبر را برهنه ندیدم و هیچ کس او را در حال قضای حاجت ندید. پیامبر اکرم(ص) فرمود: در کودکی چند بار اتفاقاتی برایم افتاد که احساس کردم نیروی غیبی و مأمور درونی مراقب من است تا مرتکب بعضی کارها نشوم، از جمله اینکه وقتی بچه بودم و با کودکان بازی می‏کردم، روزی یکی از بزرگان قریش ساختمانی می‏ساخت و کودکان بنا بر عادت کودکی سنگ‏ها را در دامن لباس می‏ریختند و لباس را بالا می‏زدند، به طوری که شرمگاه‏شان دیده می‏شد. من هم یک سنگ در دامن گذاشتم. تا خواستم دامنم را بالا بزنم، گویی کسی با دست زد و لباس مرا پایین انداخت. بار دیگر خواستم این کار را بکنم، که همین عمل تکرار شد. فهمیدم نباید این کار را انجام دهم.(5)</span></div> <div style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; "> </div> <div><div style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; ">ابهت و بزرگی اولیای دین در خیلی مواقع بر دل دوست و دشمن سایه شرم و حیا افکنده و سبب شده اعمال آنها سنجیده ‏تر و دقیق‏تر انجام گیرد. در جلسه‏ای که منصور دوانیقی به هدف هتک احترام کردن امام صادق(ع) ترتیب داده بود، «قتاده» چهل مسئله مشکل تهیه کرد تا از امام بپرسد، شاید حضرت در پاسخ ناتوان گردد، اما تا نظرش به امام افتاد از ابهت حضرت به لکنت افتاد و پرسید: یابن‏رسول‏اللّه‏! آیا پنیر خوردن حلال است؟ امام تبسمی کرد و فرمود: مسائل تو از این قبیل است؟ قتاده گفت: نه، من چهل سؤال مشکل تهیه کرده بودم که از شما بپرسم، همه را از یاد بردم. امام فرمود: می‏دانی در حضور چه کسی نشسته‏ ای؟ نزد کسی که خداوند در باره اش فرمود: «در خانه ‏هایی (هستند) که خدا خواسته بلندرفعت باشند. شخصیت اجتماعی بالایی داشته و ابهت آنها در دل‏ها افتاده و موجب حیا گردد.»<br></div></div></div></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; "> </div><br><div>منابع مورد استفاده<br><div>1 ـ یوسف، آیات 33 ـ 32.</div> <div>2 ـ قصص، آیات 26 ـ 25؛ تفسیر نمونه، ج16، ص64.</div> <div>3 ـ کشف ‏الغمه، ج2، ص67.</div> <div>4 ـ همان، ص353.</div> <div>5 ـ شرح نهج ‏البلاغه ابن‏ ابی‏ الحدید، ذیل خطبه 190.</div> <span style="font-weight: bold; ">»</span> قسمتی از مقاله زهرا نساجی در نشریه&nbsp; پیام زن ، دی 1382، شماره&nbsp; 142 .</div><div style="text-align: center; "><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); "><div style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; "><br><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td style="background-color: rgb(241, 243, 247); "><br></td> <td style="background-color: rgb(255, 243, 227); text-align: right; "><ul><li><a style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); " href="http://noormag.mihanblog.com/post/tag/%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%81%20%D9%88%20%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86" target="_blank" title="حیا در قرآن">سلسله مباحث فرهنگ عفاف و پاکدامنی</a><span style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); "> "</span><a style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); " href="http://noormag.mihanblog.com/" target="_blank" title="">بینات</a><span style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); ">" - مطلب نهم .</span></li><li><span style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); ">این پست برای اولین بار توسط این </span><a style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); " href="http://noormag.mihanblog.com/" target="_blank" title="دانلود مقالات قرآنی">وبلاگ</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; "> منتشر شده است؛لطفا در باز نشر آن،منبع را درج نمایید.</span></li></ul></td></tr></tbody></table> </div></div></div> text/html 2011-10-26T22:08:32+01:00 noormag.mihanblog.com پویا امین مثلث مقدس http://noormag.mihanblog.com/post/260 <div style="TEXT-ALIGN: center"><span style="COLOR: rgb(51,51,51)">رابطه با خدا، از طریق نماز </span><br style="COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="COLOR: rgb(51,51,51)">و كمك به خلق خدا، از طریق زكات</span><br style="COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="COLOR: rgb(51,51,51)">&nbsp;و همراهى با دیگران و همراهی با (در اموری كه مورد رضایت خداست ) </span><br style="COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="COLOR: rgb(51,51,51)">، یك مثلّث مقدّس است. «اقیموا، اتوا، اركعوا»</span><br><br> <table style="BORDER-BOTTOM: rgb(51,0,0) 2px solid; TEXT-ALIGN: left; BORDER-LEFT: rgb(51,0,0) 2px solid; WIDTH: 445px; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; HEIGHT: 86px; COLOR: rgb(51,0,0); MARGIN-LEFT: auto; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: rgb(51,0,0) 2px solid; MARGIN-RIGHT: auto; BORDER-RIGHT: rgb(51,0,0) 2px solid" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: rgb(51,0,0) 2px solid; BORDER-LEFT: rgb(51,0,0) 2px solid; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: rgb(51,0,0) 2px solid; BORDER-RIGHT: rgb(51,0,0) 2px solid"> <div style="TEXT-ALIGN: center"> <p style="LINE-HEIGHT: 250%; COLOR: rgb(51,0,0)" dir="rtl" class=" ">« و اقیموا الصلاة و ءاتوا الزكاة و اركعوا مع الراكعین »</p> <p style="LINE-HEIGHT: 250%; COLOR: rgb(51,51,51)" dir="rtl" class=" ">و نماز را بپادارید و زكات را بپردازید و همراه با ركوع كنندگان، ركوع نمایید.(بقره / 43)</p></div></td></tr></tbody></table><br> <div style="TEXT-ALIGN: right"><span style="COLOR: rgb(51,51,51)">پیام های آیه شریفه 43 سوره بقره : </span><br style="COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="COLOR: rgb(51,51,51)">1- بعد از دعوت به ایمان، دعوت به عمل صالح است. «آمنوا... اقیموا» </span><br style="COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="COLOR: rgb(51,51,51)">2- نماز و زكات، در آئین یهود نیز بوده است. «اقیموا الصلوة و اتوا الزكوة» </span><br style="COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="COLOR: rgb(51,51,51)">3- اصل فرمان نماز، با جماعت است. اساس دین بر حضور در اجتماع و دورى از انزوا و گوشه‏ نشینى است. «واركعوا مع الراكعین» </span><br style="COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="COLOR: rgb(51,51,51)">-------------------</span><br style="COLOR: rgb(51,51,51)"><span style="COLOR: rgb(51,51,51)">منبع : تفسیر نور ، جلد اول .حجة الاسلام قرائتی .</span><br></div></div>